Ekonomicheferna 2017-01-24

Möte Ekonomicheferna

Inför den 24 januari hade vi bestämt att tala om hur vi försäkrar oss att företagen vi jobbar för gör det som är lönsamt.

Vi talade främst om verksamheten i en processindustri. Mycket bekräftar etablerade sanningar och lärdomar.  Men det faktum att man VET, betyder inte alltid att man GÖR.

Priser: Om du är starkt råvaruberoende gäller det att kunna anpassa priset ofta: indexklausuler eller prislistor med korta giltighetstider.  Skapa och förstå värdet av din produkt hos din kund, och också hos kunds kund.  Våga ta betalt!  Om man utgår från priset på en viss marknad, kan man backa och bestämma vad produkten får kosta; klarar vi det?  Håll reda på vad som är fast och vad som är rörligt i dina kostnader!  Glöm inte utleveranskostnader.  Det kan vara bra att avhålla sig från att sälja på vissa (lågpris) marknader.  Vikten av att skaffa sig långa relationer med kunden, och att skapa en profil, för att höja ribban över lågprisleverantörer.  Håll alltid blicken högt mot horisonten för att inte bli överraskad.  Gör efterkalkyler.

Förutom samtal kring detta berättade någon om Activity Based Office; ett flexibelt kontorskoncept utan fasta arbetsplatser, men i stället med olika funktionella arbetsplatser för vad man ska uträtta under dagen: möten, telefonkonferenser, eget arbete etc.  – Förresten (för att citera något jag läst i en tidning nyligen): ”Gör öppna kontorslandskap att färre går i väggen?”

Vi ses!

mvh

h

Henning Ericson

Tel +46 708 802 653
Skype-id: henning.ericson