Ekonomicheferna 19/4. Paul van der Vliet.

Talare var Paul van der Vliet erfaren talare och talarcoach, med firman Talarkliniken, och författare till boken ”Tala dig till ledarskap”. Hans ämne var ’att tala inför publik’.  Vi fick många praktiska tips. Mångt och mycket av det som fanns i Pauls presentation har att göra med att vi skapar oss en mer realistisk och positiv bild av oss själva, talaren.  Inför ett framträdande målar vi ofta själva upp negativa bilder av en hotande och fientlig publik, och vi målar en självbild som är mycket mer negativ än de verkliga personer vi är.  Publiken vill ha just ”din” syn på ditt ämne, inte bara mer kunskap om ämnet i sig.

Tipsen var många. Några av dem var att kolla all teknik väl i förväg, ja kanske redan dagen innan för att ha tid att ställa saker till rätta eller skaffa fram annan utrustning: andning och uppmjukning och stretching inför anförandet; att variera talets hastighet, volym och emfas; att inte vara rädd för att röra händerna.

Öva bara in talet utantill om det ska vara några minuter långt. För längre tal är det viktigt att bara kunna inledningen och avslutningen utantill i förväg: inledningen för att vi ska komma igång; och avslutningen eftersom vi kan tvingas till en plötslig avslutning t ex på grund av tidsbrist.

Ett tips, som jag tog till mig, var att bara visa den nödvändiga bilden med information helt kort; sen stänga av bilden (pröva tryck ”b” för blackout på datorn), ställa sig i centrum och tala om det som bilden leder in till (tryck sen ”b” igen för att få tillbaka bilden).

Henning Ericson