Den tredje industrirevolutionen? 7/11.

Den tredje industrirevolutionen?

Det är dags att spekulera om de långtgående effekter som digitala produktionsmetoder kan ha i vår framtid.  Det talas om den tredje industriella revolutionen, där hela produktionskedjan från idé och design fram till beställning och produktion är helt digital.

ADA arrangerade ett seminarium den 7 november på Chalmers om den spännande utvecklingen av 3D-skrivare och besöket avslutades med ett Chalmers 3D-skrivare visades upp.

Läs här en mycket givande artikel om nuvarande status och 3D-teknikens framtid.

20131107_194553-1024x768