Den nya ekonomifunktionen!

Torsdagslunch

Lunchföreläsning 15 oktober 2015

rikard

Rikard Olsson, Strategi & Styrning Ekan Management

Vi lever i en osäker och snabbt föränderlig värld med stora utmaningar i globalisering, datorisering och
robotisering. Innebär det att hälften av alla ekonomjobb kommer att försvinna?
Vilka krav och utmaningar skall ekonomifunktionen klara i denna värld?
– Behövs det mer av simulering och framåtblickande analyser?
– Vilka kompetenser och profiler skall finnas på ekonomiavdelningen?
– Hur ser processerna och IT-systemen ut?

ÄNDRAT FOKUS

konkurrenskraft

Lägsta kostnad & produkter och tjänster
Förr räckte det att ha lägsta kostnad på en produkt eller tjänst. Men att endast ha lägsta kostnad håller
inte i dagens värld. Någon kommer att göra det ännu billigare imorgon. Dessutom går tekniken snabbt,
vi skapar både nya produkter och produktutvecklar i raketfart. Det gäller istället att skapa en hållbar och
långsiktig konkurrenskraft och där behövs ekonomen som en del i processen.

Affärsmodell
Hur vi säljer och hur vi gör saker. En del försöker ändra sin affärsmodell. Ibland lyckas det och ibland lyckas
det inte. Exempel är Ryan Air och Snowflake, SAS försök att göra sig till ett lågprisföretag.

Industritransformation
Företag som kommer in och ändrar en hel branch som t.ex. Spotify – ingen köper skivor längre.

Management Innovation
Management Innovation går knappt att kopiera. Det handlar om hur man styr och leder och även
företagets kultur. Ex IKEA som borde gå att kopiera, varför kopierar ingen? Även Handelsbanken är ett
exempel på ett företag med en stark företagskultur som en viktig framgångsfaktor.

Som både ekonomifunktion och företag måste man hamna uppe i Management Innovation. Vägen dit
är att påverka och förändra sina organisationer och anställda från A till B. Många av dagens funktioner
kommer att utföras av maskiner i framtiden.

Ändrat fokus från kontroll till styrning
86% av de företag som går i konkurs gör det för att de har fel strategi. Vi måste gå från Rapportering och
Kontroll till Styrning och Verksamhetsanalys.

SEPARATION OCH VERTIKAL KOORDINERING!
Separation

Specialister behövs i framtiden, man kan också köpa in specialistkompetens. Affärs- och beslutstödet för att
göra bättre affärer kommer också att finnas kvar. Stödjande transaktionella processer och system finns idag
inte kvar i samma utsträckning som tidigare utan ofta finns i andra länder. Rikards spekulation är att denna
funktion inte kommer finnas kvar alls i framtiden. Funktionen var tidigare instegsjobb för ekonomer, vilket
kan vara ett problem. Vi kan dock hjälpa dem som arbetar med det med systemen, så att det är rätt system.

Detta leder fram till en hel del konsekvenser och frågeställningar:
Rapportering – CFO eller till verksamhetschef?
Placering – centralt eller lokalt?
Grad av outsourcing – hög eller låg?
Kompetenser – formella eller informella?

Rikard tror inte vi kan organisera oss som idag i framtiden. Vi kommer att se en vertikal koordinering med
specialister inom Ekonomi, HR, IT, Inköp. Och frågan är vilken typ av ekonomer vill vi ha?

DET DÄR MED SYSTEMEN
Hjälper eller stjälper systemen? Många av dagens IT-system är mer eller mindre oanvändbara och
oanvändarvänliga. Många ekonomisystem stjälper oss istället för att hjälpa oss. Lite siffror:
66% omarbetar alltid data i excel innan analys
33% arbetar i fler än sju olika system
33% litar ej på systemen och spenderar mer än 25 % av sin tid för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Informationsmodellen = lösningen. Sätta sig ner med tomt papper och penna och skissa. Vad är det vi
behöver för att kunna ta beslut? Sen allt annat.

KOMPETENS?
framtiden
Egenskaperna och kunskaperna till vänster är bra grejer, men en relevant frågeställning är om det kanske
är människor med egenskaperna till höger som vi hellre vill ha?

SLUTSATSER – vad ska man tänka på som framtidens Handelsstudent? Vem ska man som företag anställa?
– Gör informationsmodeller på vilket IT-stöd ni behöver för att ta de bästa besluten
– Utveckla styr- och ledningsmodeller
– Utveckla personliga egenskaper – bli ”nördig”, tänk och gör annorlunda
– Skapa nyfikenhet på verksamheten och affären – gör analyser och se trender, hur gör företag pengar?
– Förstå samband mellan RR, BR och Kassaflöde

Rikard gav oss också tipset att kolla in Nacka kommun, en kommun som vill och gör saker annorlunda.

Tack Rikard för en mycket intressant föreläsning som gav oss nyttiga och värdefulla insikter om framtiden.

Rikard Olsson arbetar inom affärsområdet Strategi & Styrning på Ekan Management där han
framförallt arbetar med verksamhetsanalyser, utveckling av nya styrmodeller och utveckling av shared
service med fokus på ekonomifunktioner. Rikard är en efterfrågad talare vid konferenser och seminarier
som gärna delar med sig av sina erfarenheter och har förmågan att göra det svåra enkelt.

Bilaga: Presentationen

Text och foto: Sofia Dahlström