Bye Bye Budget 31/10

Torsdagslunch

P1000346-1024x768Knut Fahlén

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt. Det gör det svårt att göra långsiktiga planer, tillförlitliga prognoser och hållbara strategier. Och då är frågan: går det att styra med en budget?

Knut Fahlén, Ekan Management, ser budgeten som ett föråldrat ledningsverktyg i otakt med dagens affärsrytm.

Budgeten är:

  • Tidskrävande, kostsam och svårhanterlig.
  • Uppdateras för sällan och tenderar att snabbt bli inaktuell.
  • Skapar inlåsningseffekter som motverkar bästa möjliga prestation.
  • Bygger på gissningar om framtiden och inger falsk säkerhet.
  • Skapar ett intern maktspel och siffertrixande.
  • För kontrollerande och reducerar individuellt initiativtagande och kreativt tänkande.

 

Fler och fler företag överger nu budgeten och inför rullande prognoser. Läs mer här.

Det finns ett internationellt nätverk Beyond Budgeting Institute som behandlar frågan och Ekan Management är dess officiella representant i Sverige.

Föredragsdokumentation