Bye Bye Budget

(Stockholm)

P10008382-1024x768

Beyond Budgeting – en dynamisk styrmodell anpassad till dagens affärsrytm

”Jag vill rubba dina cirklar!!! Med dessa ord inledde Knut Fahlén sin föreläsning för våra medlemmar i Stockholm där han tog oss med på en resa i budgetens fantastiska eller snarare föråldrade värld. När verkligheten förändras så snabbt som idag blir det allt svårare som chef att leda och styra en verksamhet med budget. Dagens verklighet kräver nya sätt för ledning och organisering, samt nya sätt att planera, samordna, motivera och kontrollera verksamheten på.

När omvärlden förändras så snabbt som idag, finns det ingen anledning för ekonomer att arbeta på samma sätt som igår. Självklart ska vi ha koll på ekonomin och siffrorna, men att använda den 31 december som lämplig planeringshorisont gäller inte längre. Kan man inte veta vad som händer ett år framöver är det meningslöst att arbeta med prognoser som sträcker sig så långt. Många verksamheter har å andra sidan mycket förutsägbara affärsrytmer och för dem är också klassiskt budgetarbete meningslöst eftersom affärerna redan är klara. Trots detta arbetar vi fortfarande med tidskrävande budgetarbete och upptäcker ofta tidigt i ett år att budgeten inte höll. Fokus på siffrorna tar också bort fokus på kunden och affärerna.

Knut gav inspirerande exempel på flera företag som lämnat budgetstyrningen till förmån för ”Beyond Budgeting” med att bland annat separera processerna för prognostisering, målstyrning och resursallokering. Där är det viktigt att jobba följsamt och dynamiskt för att öka verksamhetens prestationer, eller åtminstone vara bättre än jämförbara konkurrenter.Vidare ställer Knut frågan till oss: ”Hur mycket tid ägnar du åt budgeten? Vad skulle hända om du kan minska det arbetet med t ex 50%? En spännande tanke eller hur…!

Knut Fahlén är ekonomie doktor och managementkonsult på Ekan Management och har inspirerat många att ta klivet ”Beyond Budgeting”. Ekan Management är officiell representant för nätverket Beyond Budgeting i Sverige. Inom nätverket (BBRT) strävar medlemmarna från hela världen efter styrning och ledningsmodeller som går i takt med nutidens utmaningar. www.ekan.com