Business Intelligence – förändring i rasande takt!

Torsdagslunch


Magnus Björk, Head of Analytics och Magnus Dahlbäck, VP and Head of management consulting på Acando West

Hur förändrar den digitala revolutionen förutsättningarna för din organisations verksamhet?
Hur kan ditt företag använda Business Intelligence för att skapa konkurrensfördelar?
Hur kan din organisation skapa rätt miljö för att driva verksamheten mer intelligent?

Acando är ett bolag som skapar affärsnytta hos sina uppdragsgivare genom att förbättra processer och organisationer, bl.a. med hjälp av digitala lösningar.

Acando har en bred angreppsvinkel när det gäller business intelligence och är en stark aktör inom området analytics. Begreppet analytics är ett vidare begrepp än business intelligence som omfattar business intelligence men också väldigt mycket mer. Acando är också duktiga på komponenter som är viktiga när man vill skapa affärer med sin data såsom att att driva förändringsprocesser, digitalisering, change management och operationell effektivitet. Acando arbetar med unika verktyg och unika metoder för att leverera med kvalitet och effektivitet.

Hur kan information bli till affärer?

Vi står mitt i den digitala revolutionen och stora förändringar pågår. Acando producerar årligen 10 i topp-lista (Digitalinsights.acando.se) på de viktigaste digitala trenderna. 2016 är #1 på den listan: alla projekt blir digitala. Därför krävs tvärfunktionell koorinering i väldigt många initiativ eftersom teknik och IT idag är en mycket större affärsmöjliggörare än vad det har varit tidigare. Teknologier driver på den digitala utvecklingen. Enskilt eller i kombination kan man nyttja olika teknologier i syfte att bli mer digital och mer effektiv.

Vi får in otroliga mängder data men det handlar också om att ta hand om datan och integrera, förädla och nyttja den.

Under de senaste 10-15 år har vi sett en stor digital utveckling inom kommunikation, handel etc. Det som sker nu är enorma investeringar inom industrin, där man framförallt kan se vad man kan åstadkomma med uppkopplade enheter. År 2020 kommer 75 % av de globala företagen att konkurrera med hjälp av analytics – hur man hanterar sin data.

Tre olika tillämpningsområden där företag anammar digital teknologi

1. Effektivisering av kundinteraktioner – att möta kunden öga mot öga digitalt och att förstå kundens behov

2. Operationell effektivitet – ökat nyttjande av digital teknologi i syfte att effektivisera hur vi arbetar, producerar, fattar beslut etc.

3. Digital innovation – affärsutveckling, nya affärsmodeller, nya marknader

7 av 10 bolag säger att de lyckas med kundinteraktioner, 2 av 10 bolag säger att de lyckas med operationell effektivitet och 1 av 10 bolag säger att de lyckas med digital innovation. Däremot ses digital innovation som det viktigaste området av bolagen. En anledning till att man misslyckas med digital innovation är att man inte har tillräcklig förmåga att hantera sin data.

Tre framgångsfaktorer som ligger bakom effektiva digitala transformationer:

Digital kultur
– Organisation och struktur – nya typer av styrmekanismer, nya former av samarbeten, en gemensam tydlig målbild
– Digital talang – data scientists som har förmåga att hantera komplex data, har kompetens inom statistik samt en god förståelse för verksamhet och affärer. Det råder stor brist på dessa personer.
– Den digitala arbetsplatsen – Man anammar ny modern digital teknologi i syfte att förbättra samarbeten, hur kontorslandskapet ser ut etc. En digitalt anpassad arbetsplats är det mycket viktig förutsättning för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.

Transformationsförmågor
För att kunna hantera stora förändringar behöver man både vara agil och ha en flexibel strategi. För att ha transformationsförmåga är viktigt att verksamheten besitter båda dessa förmågor.

Förmåga att innovera
Involvering av ledning – den digitala agendan ska vara högprioriterad för ledningen.

Analytics & data is everywhere

År 2020 kommer 20 % av all business content att vara genererade av algoritmer. Algoritmer är en datakraft som beräknar saker. Idag kan algoritmer exempelvis skriva sportreferat, de styr din gräsklippare och de kan göra affärer. Algoritmer kommer snart att säljas som en affärsidé.

Det som tidigare inte genererade någon typ av digital data blir nu helt plötsligt synligt. Allt vi gör och hur vi mår blir till digital data. Mer och mer släpper vi som konsumenter en massa data genom mobiler, sensorer, digitala klockor osv. Alla producerar hela tiden data i enorma mängder.

Att organisera sin data

Tidigare organiserades data som ”pussel” i beslutsstöd. Man bygger datalager och gör ett pussel där man kan följa och analysera hur affärer går. De flesta har sådana här verktyg idag.

Idag räcker det inte att sitta och pussla för att få ihop affärer, idag har vi inte ett pussel utan ett flöde av data som strömmar hela tiden. Massvis med olika pusselbitar som bara strömmar över oss hela tiden i en helt annan volym och komplexitet än tidigare. Hur ska vi hantera detta?

Innovation är nyckeln och de som vinner framtidens slag är de som har förmåga att innovera. För att utvinna affärsmöjligheter av all ny data krävs att man kan operera i två tillstånd – BI-Modal operations. I mode 1 att jobba med strukturerad data, ordning och reda i uppstyrd process och i mode 2 att jobba med mer innovation i en mer flexibel process.

Det vi samlat på oss idag är en massa data genom affärssystem, transaktioner, ordersystem, ekonomisystem, lager osv. Det nya är att vi nu också har en mängder med data från interaktioner och observationer med kunder och organisationer. Det är den här datan vi behöver raffinera för att få ut något användbart och värdefullt.

Hur omvandlar man organisationerna för att möta kraven?

Genom digital strategi, digital transformation och digital governance:

Två exempel på cases där Acando har varit eller är involverade vid omfattande förändringar vid digitala initiativ

SAS – med hård konkurrens av lågprisbolag och en egen komplex verksamhet

SAS ville få en enhetlig bild av sin kund och ville bli relevant mot kund i typer av alla interaktioner både fysiskt och online med målsättningen att bli världsbäst på digital kundinteraktion.

Accando är involverade i hela processen och bygger bland annat ett nytt, stort datalager för SAS för att de ska veta så mycket som möjligt om kunden. Och utifrån det skapa en kundupplevelse och vara så relevanta som möjligt för potentiella kunder. Allt ligger i ett stort moln på internet. Det blir helt nya möjligheter än vad de haft tidigare.

Early warnings för patienter med lunginflammation
I ett annat case arbetar Acando tillsammans med flera sjukhus med lunginflammationspatienter. Early warnings gör att man kan förutsäga vilka patienter som kommer att hamna på akuten. Idag kan man med hjälp av data göra det med 80 % sannolikhet. Datorer analyserar stora mängder data utifrån journaler och data, hittar mönster och kan dra slutsatser. Här finns oändliga utvecklingsmöjligheter.

4 punkter att börja med för att komma igång med analytics

1 Börja lagra data
2 Börja fundera bi-modal – hur kan ni etablera en större förmåga inom innovation?
3 Experimentera och driv innovation
4 Gör organisationen redo

Bilaga: Handels Alumni 2016-10-13 V2
Text: Sofia Dahlström
Foto: Kristina Sandström