Bokföringsnämndens kategoriregelverk

Vi fick en ypperlig och engagerad presentation av Bokföringsnämndens kategoriregelverk av
Pernilla Lundqvist från KPMG.

Det nya regelverket möjliggör för många mindre företag att följa en del enklare men mycket
striktare regler i sin bokföring.  De nya reglerna vill också minska mängden och detalj av
information i årsredovisningen.  Av alla företag i Sverige är 95-98 % ”mindre” företag av
kategorierna enskild firma, förening etc.

Många av våra större och internationella företag följer idag IFRS och liknande regler och berörs
då kanske inte av de nya reglerna.

För mindre -men inte de allra minsta- företagen gäller det, att -med regelverket i hand-  tänka igenom
vilket av regelverken, framför allt för kategorierna K2 och K3 som man vill följa.  Pernilla belyste för oss
hur man avgör om man kan klassas i den ena eller andra av dessa två kategorier.

Men man bör också i beslutsunderlaget ta med om företaget Ingår i en koncern, eller om det att snart
ingå i en.  Är det ett utvecklingsföretag?  Räknar du med att flytta fram och tillbaka mellan de olika
kategorierna och regelverken.  Klarar mitt redovisningssystem av de nya reglerna?

Under en övergångsperiod kommer det att vara ett lappverk med parallellt löpande och delvis
motsägelsefulla regelverk.

Från sitt internationella engagemang kring dessa frågor berättade Pernilla att det kvarstår ganska
många och en del större skillnader mellan regelverken i de nordiska länderna.  En del av skillnaderna
kommer av att de svenska regelverken är ganska hårt knutna till skatteregler, medan så inte är
fallet på andra håll.

Nästa möte äger rum onsdagen den 23 januari 2013 kl 17.30.  Kallelse kommer några veckor före mötet.
Vid det mötet bestämde vi att vi tar upp egna frågor, utan extern talare.

 

Henning Ericson

Ekport Consulting & Service
Södra vägen 51
SE-412 54 Göteborg, Sweden

Tel: +46 708 802 653
Email: ekport[a]hotmail.com
Skype: henning.ericson