Bokföringsnämndens kategoriregelverk. 14/11

Vi fick en ypperlig och engagerad presentation av Bokföringsnämndens kategoriregelverk av Pernilla Lundqvist från KPMG.

Det nya regelverket möjliggör för många mindre företag att följa en del enklare men mycket striktare regler i sin bokföring.  De nya reglerna vill också minska mängden och detalj av information i årsredovisningen.  Av alla företag i Sverige är 95-98 % ”mindre” företag av kategorierna enskild firma, förening etc.

Många av våra större och internationella företag följer idag IFRS och liknande regler och berörs då kanske inte av de nya reglerna.

För mindre -men inte de allra minsta- företagen gäller det, att -med regelverket i hand-  tänka igenom vilket av regelverken, framför allt för kategorierna K2 och K3 som man vill följa.  Pernilla belyste för oss hur man avgör om man kan klassas i den ena eller andra av dessa två kategorier.

Men man bör också i beslutsunderlaget ta med om företaget Ingår i en koncern, eller om det att snart ingå i en.  Är det ett utvecklingsföretag?  Räknar du med att flytta fram och tillbaka mellan de olika kategorierna och regelverken.  Klarar mitt redovisningssystem av de nya reglerna?

Under en övergångsperiod kommer det att vara ett lappverk med parallellt löpande och delvis motsägelsefulla regelverk.

Från sitt internationella engagemang kring dessa frågor berättade Pernilla att det kvarstår ganska många och en del större skillnader mellan regelverken i de nordiska länderna.  En del av skillnaderna kommer av att de svenska regelverken är ganska hårt knutna till skatteregler, medan så inte är fallet på andra håll.

Nästa möte äger rum onsdagen den 23 januari 2013 kl 17.30.  Kallelse kommer några veckor före mötet. Vid det mötet bestämde vi att vi tar upp egna frågor, utan extern talare.

Henning Ericson

Ekport Consulting & Service
Södra vägen 51
SE-412 54 Göteborg, Sweden

Tel: +46 708 802 653
Email: ekport[a]hotmail.com
Skype: henning.ericson