Beyond Budgeting i praktiken – Knut Fahlén

Frukostmöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det möjligt att ett företag kan bli mer konkurrenskraftigt om man skippar budgeten och planerar smart i stället? Ja, om man ska tro Knut Fahlén, konsult på Ekan Management och medlem i nätverket Beyond Budgeting Round Table. Knut menar att det inte finns någon logik i att ha en årlig budget, eftersom nästan inget i företaget har en årlig cykel. Med ett annat sätt att tänka och styra, kan man bli mer framgångsrik!

Knut är Handelsalumn från Göteborg och Ekonomie Dr i kostnads- och intäktsanalys. Han har varit egen företagare inom IT och arbetar idag som konsult på Ekan Management. I september 2016 kom hans bok ”Beyond Budgeting i praktiken” ut och där kan man läsa om hur budgetlös styrning fungerar i praktiken och få inblick i hur några företag på ett framgångsrikt sätt tillämpar detta styrsätt.

Knut menar att den traditionella budgeten fyllde en funktion i det gamla industrisamhället, där man hade en stabilt ihållande förändring, men i dagens snabba informationssamhälle är den föråldrad redan efter ett kvartal. Idag är verkligheten betydligt mer oförutsägbar och det sker hela tiden saker som påverkar utfallet. Resultatet av en alltför hård budgetstyrning kan bli mycket kontraproduktivt. I stället för att jobba med att hantera förändringarna lägger företaget mer tid och pengar på att justera budgeten, vilket ofta innebär att man stirrar sig blind på att skära i kostnader i stället för att agera smart.

Att budgetåret sträcker sig över 12 månader är inte optimalt, eftersom nästan inget annat som händer i företaget har en årlig cykel. Annan kritik som kan riktas mot den traditionella budgeten är t ex att den sällan är strategiskt fokuserad, att den ofta är ett hinder för förändring, att den minskar kreativt tänkande och att den uppmuntrar till dysfunktionella beteenden.

Exempel på företag som verkar utan en budget i traditionell mening, är enligt Knut LEGO, Arla, Statoil, Michelin, Maersk, Consilium och Coloplast. När Coloplast slutade budgetera 2009 steg både omsättningen och rörelseresultatet kraftigt! Samma sak gällde för Concilium, som slutade budgetera 2012.

Vad bör man då göra i stället för att lägga tid och resurser på den traditionella budgeten och hur ska man styra i stället för på traditionellt vis? Enligt Knut är det bättre att separera de tre delarna budget (resursallokering), mål och prognos, som i ett traditionellt företag har samma siffra och egentligen är samma process. Om man separerar dem, så får man tre olika siffror och processer och de är händelsestyrda och situationsanpassade. Man ställer sig då frågorna vad man vill ska ske och vad man tror ska ske och resurserna allokeras efter svaren på dessa frågor. Man får då ett holistiskt perspektiv och en dynamisk styrning baserad på en ärlig uppskattning, vilket Knut lovar, kommer att generera ett mycket bättre resultat!

Kristina Sandström