Att tänka på vid skatterevision

Vid ett morgonseminarium 16/12 hos Ernst & Young gav man bl.a. följande kloka råd när företaget får en skatterevision.

 • Ha dokumentation på plats
 • Informera personalen
 • Utse en kontaktperson
 • Låt Skatteverket sitta i ett avskilt rum
 • Ta kopior på utlämnat material
 • Be om kvitto på utlämnat material som skall tillbaka
 • Be om skriftliga frågor
 • Svara skriftligt
 • Var noga med att enbart avhandla det som revisionen är beslutat att omfatta
 • Vill skattehandläggarna börja prata om annat också – begär ett nytt skriftligt beslut
 • Var alltid kortfattad och professionell vid samtalet med skattehandläggarna.
 • Det finns många mycket socialt trevliga skattehandläggare så se upp med att inte säga mer än det som ärendet handlar om.