Att göra mål i affärsvärlden – Teresa Utkovic

Torsdagslunch

ATT GÖRA MÅL I AFFÄRSVÄRLDEN – TERESA UTKOVIC

Efter att ha intagit en delvis ”ny” och något försenad lunch, samlades styrkorna för att till kaffet lyssna till Teresa Utkovic, ung framgångsrik VD och fd handbollsproffs. Teresa, som är tvåbarnsmamma och kommer från Göteborg, sade redan som sjuåring att hon antingen skulle bli handbollsspelare eller affärskvinna. Hon spelade redan handboll flera gånger i veckan och affärskvinna ville hon bli för att hon tyckte att de såg tjusiga och viktiga ut. Föga anande hon kanske då, att båda alternativen så småningom skulle slå in!

Fakta om Teresa
Teresa har 21 års erfarenhet av att spela handboll, varav 11 år på elitnivå. Hon har spelat sex år i elitserien, tre år i Danmark och ett år i Tyskland. Hon har också hunnit med att ta SM guld och spela 10 år i landslaget, med mästerskap som EM och OS.

Idag är Teresa VD för Human IT Väst och hon har flera styrelseuppdrag, bl a i Svenska Handbollsförbundet och IK Sävehof.  Hon är också glädjande nog engagerad i HHGA:s nya mentorskapsprogram och hon är dessutom engagerad i ett flertal affärsnätverk.

Teresas pappa, som alltid varit ett stort stöd, hade alltid inpräntat i henne att utbildning är jätteviktigt och hon tog också en kandidatexamen i systemvetenskap. Idag är hon VD för ett IT-bolag med ca 30 anställda, nämligen Human IT Väst. Första jobbet hon sökte krävde mycket av de sökande, som bl a skulle ha 10 års erfarenhet av försäljning. Det hade inte Teresa – på pappret. Hon lyckades ändå ta sig till intervju och på frågan om var de 10 åren stod att finna, svarade hon att hon som elitspelare hade sålt sig själv i 11 år. Som elitspelare har man inget skyddsnät alls, menade hon, utan man är helt utlämnad till sig själv i med- och motgång. Arbetsgivaren köpte argumenten och hon fick jobbet!

Vad har Teresa tagit med sig i steget från idrottsvärlden till arbetslivet?
Som VD på ett mellanstort företag har hon idag mycket stor nytta av sin erfarenhet från idrottskarriären. Hon ser väldigt många paralleller mellan en lagidrott och att leda sina anställda. Exempel på sådant hon tagit med sig in i sitt ledarskap, är ett stort mått av självkännedom och anpassningsförmåga, en vana vid att hantera pressade situationer och en medvetenhet om sina styrkor och svagheter. Vidare har hon på idrottares vis ett målsättningstänk och ett driv av inre motivation och tillfredställelse. Handlingskraft och en vilja att ta risker är andra egenskaper som idrotten utvecklat hos henne och hon är också van vid att ställa höga krav, både på sig själv och på andra. Sist men inte minst har hon lärt sig att långsiktigt och hårt arbete ger resultat och att oavsett hur tungt det känns, så går det att komma igen. Det senare har hon framförallt erfarit då hon i perioder varit skadad och livet har känts riktigt tungt.

En bra chef och att göra mål i affärsvärlden
Hur ser då en bra ledare ut, enligt Teresa? För det första är en bra ledare ingen ”chef”. En ledare ska vara mer som en bollkalle, som anpassar sig efter situationen och sina medarbetare och som kan få fram det bästa ur varje medarbetare. Vidare är det viktigt att vara engagerande, entusiasmerande och inkluderande. Själv känner sig Teresa som en blandning av följande: coach, psykolog, rådgivare, lunchbetalare, cheerleader och möjliggörare. Hon delar också frekvent ut sk tvångskramar till sina anställda!

Så vad handlar ”Att göra mål i affärsvärlden” om? Teresa gör tre jämförelser mellan företagets mål och idrottarens mål. För det första har man som elitidrottare resultatmål, dvs att vinna och slå rekord, vilket kan jämföras med företagets budget och positionering. För att lyckas ta sig dit har man processmålen, dvs fokus på vad man ska göra under själva tävlingen, vilket motsvarar företagets processer och strategier. Slutligen har man prestationsmålen, vilket innefattar att planera och genomföra träningen för att uppnå resultatmålen. Det senare kan jämföras med att prestera på jobbet. Enligt Teresa kommer framgången om man fokuserar på rätt mål vid rätt tillfälle.

Det handlar om att skapa förutsättningar för att uppnå målen
I sitt eget företag har Teresa ett antal värdeord, för att beskriva hur de anställda, dvs teamet, ska uppfattas och känna sig: humana, målmedvetna, teamorienterade, engagerade och passionerade. Utan passion och engagemang presterar man inte bra på arbetet! Hon investerar mycket i att forma en kultur som skapar förutsättningar för att uppnå målen. Teresa vill att medarbetarna ska trivas så bra att de vill tipsa sitt nätverk om att ta anställning på företaget. Medarbetarna ska känna en stolthet över att tillhöra företaget och kunderna ska känna av denna stolthet. Hon vill också skapa en trygg miljö där medarbetarna kan utvecklas och briljera.

Hur gör hon då för att uppnå allt detta? Jo, även här drar hon paralleller till lagidrotten. Hon börjar redan vid rekryteringen och försöker hitta rätt ”lagspelare”, det som man inom idrotten kallar för teamsammansättningen. Hon har alltid sina strategimöten tillsammans med konsulterna (spelstrategimöten) och tar ofta tempen på medarbetaren (timeout). Utvecklingssamtal är en viktig komponent och hon missar aldrig ett tillfälle att fira ordentligt när någon lyckats bra med något. Hon har också satsat på ett mentorskapsprogram för de anställda. Om de anställda gör vad de älskar och har en passion för sitt arbete så blir det också både effektivt och lönsamt.

Vad gäller taktik och ledarskap, så tillämpar hon ett agilt arbetssätt, där man snabbt ska kunna anpassa sig efter ”motståndarnas”, dvs konkurrenternas, agerande. Det handlar i mångt och mycket om samma taktik som i ett lagspel med anfallsspel, försvarsspel, kontring, hemspring och timeouter. Viktigt är också att alltid sätta ”laget före jaget”.

Slutligen menar Teresa att en bra tränare skapar en glädjefylld miljö, där alla drivs av en önskan och vilja att lära sig ännu mer varje dag. En bra tränare är också snabb på att uppmärksamma varje litet framsteg och hjälper spelarna att själva uppmärksamma det. För att lyckas såväl i idrotten som i arbetslivet, är det viktigt med passion för det man gör och att samtidigt ha roligt på vägen!  Hon avslutar med en uppmaning till oss alla. ”Våga, vårda, vinn!”

Kristina Sandström