Årsmötet 25/4

Årsmötet 2012

Årsmötet inledes med ett föredrag av Göteborgs nye stadsarkitekt – Björn Siesjö.

bjorn

Göteborg – världens bästa stad? 

När Björn Siesjö tackade ja till jobbet som stadsarkitekt i Göteborg hade staden inte har haft någon stadsarkitekt på 13 år. Björn kommer från Lund ursprungligen, där han har drivit företag i 10 år innan han flyttade hit och antog utmaningen att utveckla vår stad.

Göteborg är beläget i den del av världen där de bästa städerna finns, geografiskt sett. – Vi skulle kunna vara med och tävla om utmärkelsen ”Most livable city in the world”, säger Björn, som tillägger att Göteborg växer och skall växa mer. Enligt Björn kommer befolkningen öka med ca 100 000 personer fram till år 2030.

Bilism på industrins villkor

Björn menar att det pågår en strid mellan regioner i att locka människor och företag att etablera sig där. Då är stadslivet en viktig faktor som respektive region konkurrerar med. Göteborg är dessutom en av Sveriges största universitetsstäder. – Det finns goda förutsättningar i Göteborg, men vi har mycket bilism på industrins villkor. Vi förlitar oss på gamla strukturer men måste bli mindra bilberoende i den här stan, anser Björn. I bilen har man sin närmiljö med sig och blir inte lika beroende av den yttre miljön man befinner sig i då. Bilar skapar dessutom buller och barriärer och tar mycket plats. Bilen är även ett ok, det kostar 250-300 kr per dag att ha bil. I en stad med färre bilar får människorna mer utrymme. Om det är tätt och nära till allt blir det bekvämt att leva utan bil i staden, menar Björn. Malmö är ett exempel på stad som har fått tänka nytt när stadens industri lade ner. Där har man byggt ut det gamla varvsområdet Kockums med både kontor, bostäder och cykelbanor, förstås. I Köpenhamn sker 40 % av alla jobbresor på cykel, tillägger Björn.

Tankar om Göteborg

Björn konstaterar att Göteborg är en av de glesaste halvmiljonstäderna i Europa. Det finns en massa tomma ytor ända sen 90-talet. Centrala Älvstaden skall bli en ny halva av Göteborgs innerstad. – För att detta ska bli verklighet måste vi ha låga öppningsbara broar, annars blir det två städer av Göteborg, menar Björn. Älven är dessutom ganska bred, 300-400 meter, vilket är mycket. Hamn och pirar behöver byggas om och då kan man passa på att bygga ut och på så vis krympa avståndet över älven. Ett område som det finns mycket åsikter om är Heden. – Det är ingen picnic-yta idag precis, säger Björn, som vill utlysa en tävling om hur det skall se ut i framtiden. Björns dröm om Heden är att tillföra ett par tusen lägenheter. Ytan är 130 000 kvm stor, lika stort som Olskroksmotet. Björn vill även omforma Dag Hammarsköldsleden till en boulevard, en gata i staden med träd och cykelbanor.

Göteborg – en stad att mötas i

Björn vill ha en stad som uppmuntrar till möten. Vid Olof Palmes plats finns t ex konstgräs och studsmattor, något som är gratis och öppet dygnet, och som lockar människor att stanna till en stund. Sammanhängande promenadstråk är sådant som gör Göteborg till en bra stad en vanlig tisdag.

Vid pennan, Anneli Egestam

Styrelsen 2012

styrelsen20128001

Överst från vänster: Sarah S Lindeberg, Anneli Egestam, Gunilla Bornemalm-Jardelöw, Lotta Abrahamsson, Rebecka Lasard, Frida Nilsson

Nederst från vänster: Caroline Krensler, Ingela Palmgren, Bo Ribbenholt (adj.), Jan Wallin, Joakim Hökegård.

Saknas: Ylva Jäderberg, Claes Pollnow

Årsmötesprotokoll