Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

71
Rebecka Lasard, ordförande

Årsmötet ägde rum 16/4 2015 på Got Event. Innan årsmötet började fick vi lyssna till Got Events VD Lotta Nibell som berättade om Got Event. Därefter öppnade HHGA´s ordförande Rebecka Lasard årsmötet. Här kan du ta del av HHGA´s ekonomiska utfall 2014.

Styrelsen
Rebecka Lasard, ordförande
Joakim Hökegård
Ylva Jäderborg
Jan Wallin
Ingela Palmgren (företrädare HHGS)
Joakim Olinder
Emil Andersson
Petra Rydergård
Kristina Jonäll
Josefine Johansson (företrädare kåren)
Love Josefsson (företrädare kåren)
Bo Ribbenholt (adj.)