Andreas Andersen – VD Liseberg

Torsdagslunch

 

 

 

 

 

 

Det var en välbesökt torsdagslunch, då Lisebergs sympatiske och skicklige VD, Andreas Andersen, intog scenen. Vi fick lyssna till en fantastiskt inspirerande föreläsning och lärde oss mycket om nöjesparksbranschen, förändringsarbete och mod.

Andreas tillträdde som VD på Liseberg år 2011, efter att ha varit direktör för Europadelen av branschorganisationen International Association of Amusement Parks and Attractions, mellan 2008 och 2010. Under tiden 2001 till 2008, arbetade han på nöjesparken Tivoli i Köpenhamn, bland annat tre år som vice VD. Han har universitetsexamina i juridik och ekonomi.

Liseberg

Liseberg grundades 1923 som en del av jubileumsutställningen till Göteborgs 300-årsjubileum. Under årens lopp har parken utvecklats från att vara ett nöjesfält till att bli en temapark och det som från början var en regional nöjespark har blivit en destination för människor från när och fjärran. Fram till 2013 var Liseberg AB uppdelat i fyra affärsområden, men nu ligger verksamheten samlad i ett bolag.

Under 2016 uppgick omsättningen till 1,2 miljarder kronor. Man har en stark soliditet och ett stort kassaflöde som ska finansiera de investeringar som ständigt görs. Liseberg är av turistekonomiska orsaker ett kommunalt bolag, med en politiskt tillsatt styrelse och är idag Sveriges mest besökta resmål.

Gästerna

Lisebergs gäster utgörs till 60% av göteborgare/västsvenskar och till 40% av turister utifrån. Intressant är dock att turisterna utifrån står för 60% av omsättningen. Tittar man på demografin så ser man att besökarna är relativt jämnt fördelade mellan barn, föräldrar och farföräldrar. Liseberg är den 7:e mest besökta parken i Europa.

Branschen

Nöjesparksbranschen är en mogen marknad i Sverige. Det sker ingen tillväxt och alla kämpar hårt för sin marknadsandel. Liseberg konkurrerar också med Legoland och Tivoli i Danmark, Disneyland i Paris och Universal Studios i Orlando, men det är i Asien det händer mest. Länder som Kina och Indien har en mycket stark utveckling på nöjesparksområdet. Hela branschen håller på att förändras från att vara rena nöjesparker till att bli ”destinationer” med resorts i anslutning till parkerna. Branschen digitaliseras och varumärket blir allt viktigare.

Utmaningen

När Andreas tillträdde 2011 hade antalet gäster under ett tiotal år minskat. Särskilt oroande var det att ungdomarna mellan 12 och 24 år hade minskat mest. Det skrevs och talades mycket om att priserna hade blivit för höga, men för Andreas gällde det att ta reda på den verkliga anledningen.

Det visade sig att det inte alls bara var priserna som gjorde att gästerna vände ryggen till. I själva verket var det Liseberg som vänt ryggen till sina gäster! Det hade helt enkelt gått för bra under lång tid och man hade glömt bort för vem Liseberg fanns. Det man sålde var inte det som gästerna ville köpa. Gästerna köper känslor och detta hade glömts bort mitt i framgången.

Förflyttningen

För Andreas var det dags att definiera Lisebergs ”DNA” och han tog fram ett nytt strategiskt ramverk där han försökte beskriva gästens känslor. Tre utvecklingsspår identifierades: en långsikts- och expansionsplan, varumärket, och organisationen.

Långsiktsplanen

Sedan 2011 har bl a Kaninlandet, Helix, Mechanica och Lisebergs Trädgårdar tillkommit. För att kunna expandera geografiskt har man köpt en fastighet bredvid bortre delen av parken och det finns planer på att bygga ett hotell med 450 rum och ett vattenland söder om parken. Man har också att förhålla sig till Västlänken och vad som händer med den.

Den största nyheten för 2018 blir Valkyria, som är en berg- och dalbana av typen ”Dive Coaster”. De åkande hissas uppför en 47 meter hög backe där tåget stannar till, innan det 105 km i timmen släpps ner för ett mycket brant stup. Fallhöjden är 50 meter, och backen avslutas med en tunnel under marken.

Varumärket

Liseberg är ett mycket starkt varumärke, som oftast ligger bland topp 10 i Sverige. Man har definierat kärnan (DNA) och ser till att vara konsistent med denna, vad gäller strategi, produkt, marknadsföring och medarbetare, vilka alla är ambassadörer för varumärket.

Det svåraste Andreas gjort sedan han tillträdde, var att ta bort Kaninen från loggan! Detta fick han kämpa mycket för, men beslutet grundade sig på att kaninen kommunicerade till barnen, men inte till alla andra besökare. Det kändes t ex helt fel att marknadsföra hårdrockband med en kanin i annonsen.

Organisationen

Av allt förändringsarbete Andreas gjort sedan han tillträdde, är han mest stolt över organisationsförändringen. Han menar att man alltid måste jobba i tre dimensioner: struktur, kultur och strategi. Kulturen bestämmer om man lyckas! Genom att göra om organisationen blev den enkel och tydlig för medarbetarna, som upplevde högre medarbetarnöjdhet. Detta gav i sin tur högre medarbetarbetarlojalitet och -kompetens, vilket alltid leder till ett högre gästvärde. Nöjda gäster ger högre gästlojalitet, vilket ger högre tillväxt och lönsamhet.

På arbetsgivarindexet ”Great place to work” hamnade Liseberg senast på plats 12 i Sverige, men Andreas är helt inriktad på att bli nummer ett.

Slutsatser

För Andreas är det viktigt med en ständig utveckling av parken, varumärket och organisationen. Förändring i omvärlden sker snabbare och snabbare och det är en stor utmaning att hänga med. Han nämner några grundpelare för verksamheten:

  • Man agerar aldrig kortsiktigt!
  • Ägarna tänker alltid på och tar hänsyn till kommande generationer.
  • Man balanserar alltid vinsten mot ansvaret för Lisebergs kulturella betydelse och historia.

Andreas avslutar med ett citat av Kirkegaard.

” Att våga är att mista fotfästet en stund. Att inte våga är att mista sig själv”.

Kristina Sandström