Kreativ problemlösning 21/2

Torsdagslunch

Kreativ problemlösning – för framgångsrika resultat!

gäster_7288

Föreläsningsdokumentation

Kreativitet och affärsverksamhet är något helt annat än snygg design. Det är att hitta nya lösningar på olika problem och utmaningar. Och det är definitivt något som företagen kan tjäna pengar på oavsett om det gäller att arbeta på ett annat sätt, ta tillvara på resurserna bättre eller finna andra lösningar på hur något ska produceras. Detta och mycket annat var budskapet på torsdagslunchen den 21 februari.

Som vanligt var stämningen på torsdagslunchen i topp och vid våra platser väntade en utmaning. Vi skulle försöka finna lösningar på hur man förbinder 9 punkter med fyra raka streck utan att lyfta pennan. Många av oss har gjort övningen tidigare men hur var det man skulle tänka eller inte tänka?

Jeanette Nivala Westerdahl från Beteendeverkstan (http://www.beteendeverkstan.se/) börjar sitt föredrag med att ge oss ytterligare utmaningar genom att påstå att man inte kan göra upp eld med en galge! Inte heller kan man läsa en galge, eller förvara mat med en galge eller dricka en galge. Eller kan man det?

Jeanette menar att kreativitet en förutsättning för organisationers konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad och att den även är en förutsättning för personlig framgång och självkänsla.

Vi fick en introduktion till stora och små tankar där en stor tanke kan vara att vi är en del av världsekonomin och liten kan vara att vi alla är en kugge i företagets verksamhet.

Kreativ problemlösning handlar om vilket förhållningssätt/inställning man har till att göra något på ett annorlunda sätt eller kanske att inte göra det alls. Det förutsätter lust och engagemang och att det kan kopplas till arbetsuppgiften/uppdraget. Det finns mycket mer att ta upp här, tänk exempelvis även på att engagemang kan uppstå pga. av en krissituation!

Det som jag finner speciellt intressant var genomgången av hur vi möter nya idéer och bl. a. att vi avfärdar dem för att vi inte ser någon omedelbar nytta. Eller så sorterar vi i fack – generaliserar. Ett alternativ kan vara att dela upp i mindre delar. Några föredrar ett linjärt tänkande och ser på orsak och verkan. Men forskare som Jan Rollof har i Søren Kierkegaards anda fört in ”Antingen eller…” i hur vi hanterar det som är nytt/annorlunda. Exempelvis att det går vs. det går inte, lysande vs. idioti etc. etc.

För att få in kreativt tänkande i företag och organisationer så behövs många gånger någon form av beteendeförändring. Det kan vara att medvetandegöra val och handlingar eller att utmana ”autopiloten”. Man kan utveckla KASAM som står för ”känsla av sammanhang”.

Beteendeverkstadens erfarenhet ger vid handen att man kan nå framgångsrika resultat genom att omvandla nej-klimat till ja-klimat. Rätt använd är kreativitet en källa till framgång, smartare lösningar och bättre resultat.

Hur var det nu med galgen kan man eller kan man inte? Tiden rusade iväg så vi fick aldrig svaren där men här kommer några kreativa lösningar som alla går ut på att visst kan man det. Så håll tillgodo! En trägalge kan man göra upp eld med om man bryter isär, gnider pinnarna mot varandra så blir det eld. Jag kan läsa texten som är tryckt på den. Det går att förvara mat i den eftersom byxpinnen är formad som en termos och man dricka den när den är gjord av is.

Vid pennan
Ann Margreth Hellberg
Som en gång i slutet av vårt förra millennium hade förmånen att lyssna på ett fantastiskt föredrag om kreativitet med Teresa Amabile som är Edsel Bryant Ford Professor of Business Administration på Entrepreneurial Management Unit på Harvard Business School