15nov

Prins Bertil Seminariet 2018. Arrangör Handelshögskolan

 

Den digitala transformationen har pågått under lång tid men blir idag synligare inom allt fler områden. Framväxten av nya tekniker, affärsmodeller och marknader sker parallellt med att etablerade strukturer utmanas. Förändringar som inbegriper såväl hot som möjligheter. Detta väcker en rad frågor kring digitaliseringen och dess effekter för individer, företag och samhälle: Vilka är hoten och möjligheterna för företagen? Vad innebär digitaliseringen för arbetsmarknaden? Hur kan svenska företag leda utvecklingen?

På årets Prins Bertil seminarium kommer dessa och andra frågor kring den digitala transformationen att belysas och diskuteras av tre spännande talare.

Dag: Torsdag 15 november 2018
Tid: Kl 14.00 – ca 17.00 inkl kaffepaus
Plats: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Digitalisering och välfärdsstaten

Mårten Blix, nationalekonom, IFN och tidigare sekreterare Framtidskommissionen

Vad krävs för att Sverige och svenska företag ska leda den digitala transformationen?

Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden

Digitalisering, blockchain och AI: Hot eller möjlighet?

Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector

Paneldiskussion

Talarna Mårten Blix, Lena Sellgren och Lena Apler diskuterar den digitala transformationen med Ulla Eriksson-Zetterquist (professor, GRI, Handelshögskolan) och Johan Magnusson (docent, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet). Moderator är Johan Hagberg (docent, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan).

Anmäl dig här!