Styrelsen

 • David Filipsson,ordf.

  (Fintegrity)

 • Heléne Germundsdotter Öqvist, vice ordf.

  (Capgemeni)

 • Elisabeth Lindberg Theblin, skattmästare

  (Theblin Consulting AB)

 • Christina Backman

  (Backman Consulting AB)

 • Susanne Axelsson

  (SaxEkon AB)

 • Kajsa Fung

  (Handelshögskolan)

 • Cecilia Träff

  (PwC Sverige)

 • Carola Kylin

  (Sandberg Trygg)

 • Karin Sollenby

  (HHGS, kårordf.)

 • Viktor Johansson

  (HHGS, Business Relations)

 • Adela Rivero

  (HHGA (adj))

Kontakta oss

Adela Rivero (Verksamhetsansvarig)
073 – 503 00 05
adela.rivero@hhga.se

Besöksadress:
Handelshögskolans Alumniförening
Kungsportsavenyn 21 (Convendum) Karta
411 36 Göteborg

Post- och fakturaadress:
Handelshögskolans Alumniförening
Box 3116
400 10 Göteborg

Mejla gärna din faktura till adela.rivero@hhga.se

Org.nummer  85 72 00-2627

Årsavgift 300 kr (Bli ny medlem här)
Engångsbelopp för ständigt medlemskap 3000 kr
Studerandemedlem 0 kr

Föreningen är mycket aktiv med många seminarier, föredrag, mentorprogram, företagsbesök mm. Du får tillgång till ett mycket bra nätverk till stor glädje och nytta för din karriär.

Årsredovisning HHGA 2021

Revisionsberättelse HHGA 2021

Årsredovisning för Axel Adlerberts Minnesfond 2021

Revisionsberättelse för Axel Adlerberts Minnesfond 2021

Årsredovisning för Västra Kretsens Resestipendiefond 2021

Revisionsberättelse för Västra Kretsens Resestipendiefond 2021

Årsmötesprotokoll HHGA 2022

Kontakta oss

Kommittéer

Kommittén HHGA Seniorer
Margit Alard (ordf)  alard.margit@gmail.com

Kommittén Mitt i karriären
Emil Norén (ordf)   enoren2@hotmail.com

Kommittén för Young Alumni
Felicia Frykman (ordf) felicia.frykman@fintegrity.se

Mentorskapskommittén
Linda Edlund (ordf)  linda.edlund@essity.com

Valnämnden
Helena Engblom (ordf.) helena.engblom@hotmail.com
Mattias Olinder
Anette Blomén
Rebecka Lasard
Rebecka Arman (adj)
Lennart Rolff (adj)
Anneli Egestam (adj)
David Filipsson (adj)

Kommittéer

Organisationsschema

Organisationsschema

Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond

Stiftelsens ändamål

Avkastningen skall disponeras i enlighet med givarens intentioner med gåvorna, nämligen att i Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen värna om civilekonomernas grundutbildning, vidareutbildning samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och kamratlig samvaro. Västra Kretsen ingår idag i Handelshögskolans Alumniförening (HHGA).

Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i Svenska Ekonomföreningen i Västra Kretsen. Stipendierna skall utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som är väl meriterade och kunna anses vara i behov av bidrag till resan. Kretsens medlemmar kan besluta att stipendiemedlen helt eller delvis skall avsättas till stipendier åt medlemmar som kommer att deltaga i en av styrelsen föreslagen och för kretsens medlemmar ordnad gemensam studieresa utomlands. Avkastningen får också sedan minst tio procent av avkastningen lagts till kapitalet, användas till kretsens studie- och utbildningsverksamhet i den mån den inte kan användas till resestipendier.

Hedersmedlemmar

 • Lennart Mankert

  Styrelsens ordförande 1992-2007. Sekreterare 1979-1984.

 • Bo Ribbenholt

  Verksamhetsansvarig 1994-2017. Styrelseledamot 1981-1993.

 • Lars Stenström

  Skattmästare 1995-2012.

 • Gunilla Bornmalm-Jardelöw

  Föreningens ordförande 2010-2013. Handelshögskolans rektor 1994-1997.

 • Rebecka Lasard

  Föreningens ordförande 2014-2016. Styrelseledamot åren 2005-2016. Kårordförande 2005.

 • Helena Engblom

  Valnämndens ordförande 2016- Styrelseledamot 2007-2009.

Vår historia

1923 Handelshögskolan i Göteborg etableras.
1925 Utexaminerades den första kullen (9 st)
1929 Nuvarande förening konstituerades.
1943 Föreningen etablerade titeln ”Civilekonom” i Sverige..
1950 Axel Adler överlät fastigheten på Vasagatan 58 till föreningen för en låg penning, Idag huserar restaurang Kometen där.
1951 Föreningen var först med att arrangera ”Skattedagar”.
1958 Fastigheten såldes för 750.000 kr och beloppet placerades i aktier vilket är grunden till föreningens goda ekonomi idag.
2001 Föreningen upphörde att vara en Krets i en riksorganisation och blev en självständig förening. Årsavgiften fastställdes till 300 kr som varit oförändrad sedan dess. Föreningen får åter egna lokaler som hyrs på Vasagatan 52 (Ekonomernas Hus).
De populära torsdagsluncherna startas liksom Valborgsfirandet.
2005 Föreningen flyttar till Avenyn 3.
2007 Föreningen går samman med Handels Vänner. Nya namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner. Läs om Handels Vänners historia här.
2011 Föreningen byter namn till ”Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening” och flyttar till nya lokaler på Avenyn 10. Tidningen Postekon kom med sitt sista nummer. Tidningens nummer här.
2018 Föreningen flyttar till Avenyn 21.

Västra Kretsen av Civilekonomföreningen, 1929-1999, En kortfattad historik

Föreningens historia på vers. Tal på 90-årsjubiléet.

Text och film om vår donator Axel Adler och HHGAs historia.

Om Handelshögskolan.

Föreningens ordförande 1929-
Verksamhetsansvariga

Vår historia

Stadgar