Styrelsen

 • David Filipsson,ordf.

  (Fintegrity)

 • Heléne Germundsdotter Öqvist, vice ordf.

  (Swedish Stirling)

 • Ulf Careland

  Skattmästare.

 • Linnea Sveding

  (Retail Staffing)

 • Kajsa Fung

  (Handelshögskolan)

 • Mårten Westlund

  (Mottot)

 • Peter Kullberg

  (Lindström & Göthberg)

 • Camilla Cervin

  (HHGS, kårordf.)

 • Hannes Sennevall

  (HHGS, Business Relations)

 • Kristina Sandström

  (HHGA (adj))

Kontakta oss

Kristina Sandström (Verksamhetsansvarig)
073 – 503 00 05
kristina.sandstrom@hhga.se

Besöksadress:
Handelshögskolans Alumniförening
Kungsportsavenyn 21 (Convendum) Karta
411 36 Göteborg

Postadress (obs ej fakturaadress):
Handelshögskolans Alumniförening
Box 3116
400 10 Göteborg

Fakturaadress epost-faktura
inbox.lev.20686@arkivplats.se

Fakturaadress pappersfaktura
Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening HHGA
Kund-id FSX3856
FE 301
105 69 Stockholm

Org.nummer  85 72 00-2627

Årsavgift 300 kr (Bli ny medlem här)
Engångsbelopp för ständigt medlemskap 3000 kr
Studerandemedlem 0 kr

Föreningen är mycket aktiv med många seminarier, Valborgsmässofirande, After Work, sociala aktiviteter, mentorprogram och företagsbesök. Du får tillgång till ett mycket bra nätverk till stor glädje och nytta för din karriär.

Årsredovisning HHGA 2019
Årsredovisning Minnesfonden 2019
Årsredovisning Resestipendiefonden 2019

Kontakta oss

Kommittéer

Programkommittén
David Filipsson (ordf.)  david.filipsson@fintegrity.se
Joakim Hökegård
Thure Eneroth
PeO Axelsson
Lars Norberg
Lars Biörnerud
Henrik Johansson
Sofia Hjelmberg
Kristina Sandström

Marknadskommittén
Robert Börjes (ordf.) robert@gooder.se
Ingela Palmgren
Henrik Jonsson
Niclas Kedner
Josefin Johansson
Lennart Rolff
Samuel Carlén
Kristina Sandström

Mentorskapskommittén
Ann-Sofie Gullbring (ordf.)  annsofie.gullbring@gmail.com
Emilie Widarsson
Anne-Cathrine Thore Olsson
Linda Edlund
Rebecka Fröjd
Helena Ribbefors
Kristina Sandström

Kommittén för Young Alumnis
Linnea Sveding (ordf.) linnea.sveding@retailstaffing.se
Niclas Kedner
Lovisa Mankert
Anton Wall
Andreas Nordqvist
Malin Dahlbom
Kristina Sandström

Valnämnden
Helena Engblom (ordf.) helena.engblom@hotmail.com
Mattias Olinder
Anette Blomén
Rebecka Lasard
Carina Gråbacke (adj)
Lennart Rolff (adj)
Anneli Egestam (adj)
Joakim Hökegård (adj)

Kommittéer

Hedersmedlemmar

 • Lennart Mankert

  Styrelsens ordförande 1992-2007. Sekreterare 1979-1984.

 • Bo Ribbenholt

  Verksamhetsansvarig 1994-2017. Styrelseledamot 1981-1993.

 • Lars Stenström

  Skattmästare 1995-2012.

 • Gunilla Bornmalm-Jardelöw

  Föreningens ordförande 2010-2013. Handelshögskolans rektor 1994-1997.

 • Rebecka Lasard

  Föreningens ordförande 2014-2016. Styrelseledamot åren 2005-2016. Kårordförande 2005.

 • Helena Engblom

  Valnämndens ordförande 2016- Styrelseledamot 2007-2009.

Vår historia

1923 Handelshögskolan i Göteborg etableras.
1925 Utexaminerades den första kullen (9 st)
1929 Nuvarande förening konstituerades.
1943 Föreningen etablerade titeln ”Civilekonom” i Sverige..
1950 Axel Adler överlät fastigheten på Vasagatan 58 till föreningen för en låg penning, Idag huserar restaurang Kometen där.
1951 Föreningen var först med att arrangera ”Skattedagar”.
1958 Fastigheten såldes för 750.000 kr och beloppet placerades i aktier vilket är grunden till föreningens goda ekonomi idag.
2001 Föreningen upphörde att vara en Krets i en riksorganisation och blev en självständig förening. Årsavgiften fastställdes till 300 kr som varit oförändrad sedan dess. Föreningen får åter egna lokaler som hyrs på Vasagatan 52 (Ekonomernas Hus).
De populära torsdagsluncherna startas liksom Valborgsfirandet.
2005 Föreningen flyttar till Avenyn 3.
2007 Föreningen går samman med Handels Vänner. Nya namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner. Läs om Handels Vänners historia här.
2011 Föreningen byter namn till ”Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening” och flyttar till nya lokaler på Avenyn 10. Tidningen Postekon kom med sitt sista nummer. Tidningens nummer här.
2018 Föreningen flyttar till Avenyn 21.

Föreningens historia på vers. Tal på 90-årsjubiléet.

Text och film om vår donator Axel Adler och HHGAs historia.

Om Handelshögskolan.

Föreningens ordförande 1929-
Verksamhetsansvariga

Vår historia

Stadgar