Styrelsen

 • Joakim Hökegård

  ordf. HIQ

 • Helena Ribbefors

  v. ordf. Chalmers Ventures

 • Ulf Careland

  Skattmästare.

 • Robert Börjes

  Gooder

 • Linnea Sveding

  Retail Staffing

 • Ann-Catherine Thore Olsson

  Volvo Car Group

 • Ingela Palmgren

  Handelshögskolan

 • Heléne Germundsdotter Öqvist

  Capacent

 • David Filipsson

  Fintegrity

 • Ann-Sofie Gullbring

  IKEA

 • Lovisa Mankert

  Volvo Cars

 • David Olsson

  HHGS, kårordf.

 • Samuel Carlén

  HHGS, Business Relations

 • Kristina Sandström

  HHGA (adj)

Kontakta oss

Kristina Sandström (Verksamhetsansvarig)
070-656 58 08
kristina.sandstrom@hhga.se

Besöksadress:
Handelshögskolans Alumniförening
Kungsportsavenyn 21 (Convendum) Karta
411 36 Göteborg

Postadress:
Handelshögskolans Alumniförening
Box 3116
400 10 Göteborg

Org.nummer  85 72 00-2627
BG 5098-3782 PG 4 02 27-1  Swish 123 395 5168
Årsavgift 300 kr
Engångsbelopp för ständigt medlemskap 3000 kr
Studerandemedlem 0 kr

Föreningen är mycket aktiv med många seminarier, Valborgsmässofirande, After Work, sociala aktiviteter, mentorprogram och företagsbesök. Du får tillgång till ett mycket bra nätverk till stor glädje och nytta för din karriär.

Kontakta oss

Kommittéer

Programkommittén
David Filipsson (ordf.)  david.filipsson@fintegrity.se
Joakim Hökegård
Thure Eneroth
PeO Axelsson
Lars Norberg
Lars Biörnerud
Henrik Johansson
Sofia Hjelmberg
Kristina Sandström

Marknadskommittén
Robert Börjes (ordf.) robert@gooder.se
Ingela Palmgren
Henrik Jonsson
Niclas Kedner
Josefin Johansson
Lennart Rolff
Samuel Carlén
Kristina Sandström

Placeringskommittén (förvaltningen av våra tillgångar)
Ulf Careland (ordf.) ulf.careland@hhga.se
Heléne Germundsdotter Öqvist
Jan Wallin
Ulf Ek
Henrik Jonsson
Emil Noren

Mentorskapskommittén
Ann-Sofie Gullbring (ordf.)  annsofie.gullbring@gmail.com
Emilie Widarsson
Anne-Cathrine Thore Olsson
Linda Edlund
Rebecka Fröjd
Helena Ribbefors
Kristina Sandström

Kommittén för Young Alumnis
Linnea Sveding (ordf.) linnea.sveding@retailstaffing.se
Niclas Kedner
Lovisa Mankert
Anton Wall
Kristina Sandström

Valnämnden
Helena Engblom (ordf.) helena.engblom@hotmail.com
Mattias Olinder
Anette Blomén
Rebecka Lasard
Carina Gråbacke (adj)
Lennart Rolff (adj)
Anneli Egestam (adj)
Joakim Hökegård (adj)

Kommittéer

Årsmöten

Årsmötet 15 maj 2018
Årsmötesprotokoll 2018
– Minnesanteckningar årsmötet 2018
– Verksamhetsberättelse 2017
– Ekonomisk redovisning 2017
– Årsredovisning HHGA 2017
– Årsredovisning Minnesfonden 2017
– Årsredovisning Resestipendiefonden 2017

Årsmöten

Vår historia

1923. Handelshögskolan i Göteborg etableras.
1925 utexaminerades den första kullen (9 st)
1929. Nuvarande förening konstituerades.
1943. Föreningen etablerade titeln ”Civilekonom” i Sverige..
1950. Axel Adler överlät huset för en låg penning, där restaurang Kometen idag huserar till föreningen.
1951. Föreningen var först med att arrangera ”Skattedagar”.
1958. Huset såldes för 700.000 kr och beloppet placerades i aktier vilket är grunden till föreningens goda ekonomi idag.
2007. Föreningen går samman med Handels Vänner. Nya namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner.
Läs om Handels Vänners historia här.
2011. Föreningen byter namn till ”Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening”
Tidningen Postekon. Upphörde 2011. Tidningens nummer här.

Vår historia

Stadgar