2020-06-15

Se Per Wasséns, PowerCell, presentation här!

Den 8 juni höll Per Wassén, VD på PowerCell, ett mycket uppskattat webinar, med rubriken ”PowerCell – från startup till en värdering på över en miljard USD”.

PowerCell, som ligger i Göteborg, utvecklar och producerar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet för fordon, stationära och marina användningsområden. Bränslecellerna är energieffektiva och miljövänliga, och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Tekniken härstammar från Volvokoncernen i början av nittiotalet. Under webinariet berättade Per om den spännande resan från startupbolag till att idag vara ett framgångsrikt spjutspetsteknologibolag, noterat på Nasdaq, First North (sedan 2014).

Per har haft flera positioner på Volvo under över 20 år, bla som Vice VD för Strategi och Affärsutveckling, Volvokoncernen och Investeringsdirektör, Volvo Group Venture Capital. Han har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt en Civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han är också medlem i HHGA. Per har varit medlem och styrelseordförande i ett antal venture/start-up företag och har gedigen erfarenhet inom kommersiell, finansiell och industriell utveckling. Per var PowerCells ordförande sedan start 2008 och blev sedan VD från 2015.

Se Pers presentation här!