Sarah Britz från tidningen Faktum på HHGA:s kunskapslunch.

En sån viktig och gripande lunch! Sarah Britz, känd för publiken från sina 20 år som journalist på GP, började för drygt fyra år sedan som chefredaktör och ansvarig utgivare på gatutidningen Faktum. Med sig hade hon försäljaren Bertil, som nästan sålde slut på de tidningar och kalendrar han hade med sig. Han var jättenöjd efteråt och det gladde oss verkligen att se hur stort köpintresset var bland HHGA:s medlemmar. Se filmen där Kristina intervjuar Sarah efter föreläsningen!

Sarah berättade att Faktums affärsidé är enkel. Man säljer tidningen för 40 kr till försäljarna och de säljer i sin tur tidningen på gatan för 80 kronor. Säljarna tar en risk, eftersom de inte får några pengar tillbaka för osålda tidningar. Därför kallar Sarah dem för ”gatans riskkapitalister”. Det är nämligen ett jobb att sälja dessa tidningar! För vissa är försäljningen ett steg mot ett ordnat liv och för andra är det ett sätt att hålla sig flytande, men det sociala sammanhanget ska inte underskattas. Sarah berättade om en försäljare vars enda skäl till att sälja Faktum var att hon var ensam och försäljningen gjorde att hon kom ut och träffade andra människor.

Faktum sysselsätter 400 personer per år i Sverige. Vem som helst med giltiga id-handlingar får sälja Faktum och försäljningen är skattebefriad. Försäljarna finns på över 60 platser i Väst- och Sydsverige, men inte i Stockholm, där Situation Stockholm är motsvarigheten. Faktum ingår också i ett internationellt nätverk av gatutidningar runt om i världen.

Förra året gjorde man för första gången ”Faktum Kids”, ett nummer som bara handlade om barn, där man ville lyfta frågan om hemlösa barn i Sverige. Det fanns förra året i hela Sverige 5390 hemlösa och bara i Göteborg fanns 618 akut hemlösa barn! Totalt antal hemlösa barn var i Göteborg 1596 st. Vad hemlösheten innebär för dem, i form av bristande skolgång, varierande tillgång till mat och värme och stor brist på trygghet genom ett ständigt runtflyttande, kan man knappt föreställa sig! Faktum (!) är att det inte finns ett nationellt samordningsansvar för registrering av hemlösa barn och siffrorna bygger därför på informationsinsamling från Rädda Barnen. Hela 24.000 barn har åtminstone en förälder som lever i hemlöshet.

Sarah berättade vidare att hemlösheten i Sverige inte bara ökar, utan den förändras också. Den traditionella hemlösheten, personifierad av fyllegubben på parkbänken, har i hög grad utökats med sk strukturell hemlöshet, dvs de hemlösa är inte missbrukare utan bara fattiga. Man har inte råd att betala och hamnar därför på gatan pga vräkning.

Sarah avslutade med en film om ”Lena”, en försäljare i Mellansverige, som hade Faktum att tacka för att hon fortfarande var vid liv. Efter en näradödenupplevelse för några år sedan, blev hon fri från sitt missbruk och ger sig numera med glädje ut i ur och skur och säljer Faktum alla dagar i veckan. En sådan strålande livsglädje ser man inte ofta. Bra jobbat, Sarah med kollegor!