Resan mot en digitaliserad hälso- och sjukvård, Johan Gustafsson VD Visiba Care

Visiba Care är branschutmanaren som fokuserar på att ge människor en bättre, effektivare och mer tillgänglig vård. Vd Johan Gustafsson har, som pappa till ett barn med ett hjärtfel, själv fått erfara hur ineffektiv och otillgänglig vården ibland kan vara. En höstdag 2014 började han och tre andra småbarnsföräldrar att skissa på en digital vårdtjänst.

Till skillnad från Kry och Min doktor så är bolaget en plattformsleverantör till större vårdgivare och landsting snarare än en egen vårdcentral. Idag används tekniken av vårdgivare i Sverige, Finland och Storbritannien där den svenska och brittiska marknaden har stora likheter. Bolaget är unikt genom att man har en färdig plattform och kan anpassa tjänsten efter vårdgivarnas egna varumärke.

Vi tackar Johan för ett mycket intressant och givande föredrag och önskar honom och kollegorna fortsatta framgångar.