Petra Löfås, hållbarhetsansvarig, Svenska Mässan Gothia Towers

Den 3 mars hade HHGA besök av Petra Löfås, från Svenska Mässan Gothia Towers (SMGT). Hon delade under frukostmötet med sig av hur SMGT säkerställer att man uppfyller visionen ”Att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen”.

SMGT är Europas största helt integrerade mötes- mäss- hotell- och konferensanläggning och ett av de fem största hotellen i Europa. Med sina fem restauranger, 1200 hotellrum och totalt 180.000 m2 kan man svälja en hel del folk på besök i Göteborg. Man förfogar över 60 mötesrum med allt från två till 9000 gäster och en kongresshall för 1500 gäster. Ingen dålig kapacitet!

I affärsplanen som sträcker sig fram till 2021 finns sex fokusområden: försäljning och affärsutveckling, digitalisering, anläggningsutveckling, kultur, kompetens och arbetssätt, upplevelser och ämnet för dagen, hållbar utveckling.

Målen för hållbarhetsarbetet är att minska den totala energianvändningen med 10%, att ersätta engångsmaterial med hållbara alternativ och att medarbetarna ska tycka att man är en hållbar arbetsplats. Detta ska uppnås genom en målmedveten minimering av energianvändning, innovativa lösningar vad gäller material och genom att stärka medarbetarnas välmående genom fokus på arbetsmiljö, hälsa och likabehandling. Dessa mål är kopplade till flera globala mål, som att bekämpa klimatförändringarna och att värna om hälsa och välbefinnande.

Inom hållbarhetsområdet fokuserar Petra och hennes kollegor på åtta delområden: samhällsengagemang, arbetsmiljö, mat och dryck, tillgänglighet, kemikalier, avfall, transport och energi och klimat.

Exempel på ovanstående är att man stöttar El Sistema (ett musikinitiativ med syftet att ge barn alternativ till ett liv på gatan med kriminalitet och våld) och att man samordnar julklappsutdelning till förmån för barn i fattiga familjer. Andra exempel är att man väljer närproducerad mat i stället för mat som måste fraktas långt och att man minimerar antalet lastbilar som åker in till Korsvägen och i stället lastar om utanför stan och låter en enda bil köra in i city.

SMGT återvinner hela 94 % av sitt avfall. Man har också sett till att all energi som konsumeras är ren och man har biodling på taket, vilken ger honung till frukostbuffén. 2015 blev man certifierad enligt ISO 21121 och BREEAM (vilket innebär att man ligger väl i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete inom event och byggnation). Tack Petra för ett spännande föredrag! Vi önskar er allt gott på den fortsatta resan mot en hållbar framtid!

Sedan detta event hölls har utvecklingen av coronaepidemin påverkat hela event-, mäss- och hotell- och restaurangnäringen i Sverige. Vi hoppas att Petra med kollegor klarar sig så bra som det någonsin går, genom denna mycket ansträngda situation (reds. anm.).