2019-04-23

Omskakande framtidsföreläsning med Patrik Gargolinski, Lexiq

Juridik 3.0 – Om juridiken som strukturellt instrument i det postkapitalistiska nätverkssamhället Patrik Gargolinski, ägare affärsjuristbyrån Lexiq

Vi visste inte helt vad som skulle ligga bakom denna långa och litet pretentiösa rubrik och det visade sig vara en hel del oerhört spännande saker. Vissa av de framtidsscenarier som Patrik tecknade kunde nästan sägas vara litet skrämmande, men för jurister verkar allting vara lugnt. Det är en yrkesgrupp som Patrik tror blir en av de sista att ersättas av maskiner.

Patrik menar att det sker paradigmskiften på tre stora områden: Teknologiskt, sociologiskt och ekonomiskt.

Teknologiskt är vi redan en god bit på väg att integrera människor och maskiner och det dröjer inte länge förrän vi tex opererar in en konstgjord arm, som utför vissa rörelser bättre och mer outtröttligt än människan. Mobiltelefoner eller dess likar kommer vi förmodligen också att operera in och Patrik talade tom om att rika människor i framtiden kommer att odla barn utanför kroppen, för att spara kvinnorna tunga graviditeter och förlossningssmärta. Givetvis är detta ett uttryck för en extrem polarisering, där extrema inkomstskillnader möjliggör teknik som en stor del av världens befolkning inte kommer att ha tillgång till.

De sociologiska och ekonomiska paradigmskiftena smyger sig på och vi fick intressanta inblickar i vad som komma skall. Till exempel menar Patrik att nationalstaterna kommer att spela ut sin roll, när digitala nomader känner större tillhörighet till sitt nätverk än till sitt ursprungsland. Var ska man till exempel betala skatt, om man ingår i ett globalt nätverk och alla är utspridda runt jordklotet? Här står både nationalstaterna och juridiken inför enorma utmaningar! Patrik ser också en maktförskjutning och i förlängningen menar han att traditionella politiker helt enkelt inte behövs.

Vi lämnade föredraget inspirerade och omskakade och med tankar som dröjer sig kvar – länge. Tack Patrik för denna lysande dragning!