2022-10-05

Nu kan du söka ett resestipendium från Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond.

 

Fonden har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i HHGA, Handelshögskolans Alumniförening. Stipendierna utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som är väl meriterade och kan anses vara i behov av bidrag till resan. Både studerande medlemmar och alumner är välkomna att söka.

För att söka ska du vara medlem i HHGA. För alumner är årsavgiften 300 kr. För studerande är medlemskapet gratis. Senaste datum för ansökan är 11 november. Styrelsen motiverar ej sina beslut och beslut kan ej överklagas.

Ansökan görs här>>

Bli medlem i HHGA >>