2020-06-23

Se lunchwebinariet med Johan Gustafsson, VD på Visiba Care

Hur Covid 19 gjort Visibas affärsidé mer relevant än någonsin.

Den 16 juni höll Johan Gustafsson, VD på Visiba Care, ett webinar om hur Visiba Cares efterfrågan ökat explosionsartat, sedan Covid 19 slog till i världen. Webinariet var en uppföljning av den föreläsning Johan höll i oktober, vilken handlade om Visiba Cares affärsidé, hur den uppstod och hur man på fem år gått från startup till att vara Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten. Se det spännade webinariet här och lyssna när Johan beskriver den osannolika utveckling man sett under de senaste månaderna!

Bakgrund: ”Det tar två minuter att boka ett flyg till Thailand men jag kan inte ens boka en tid hos min vårdcentral på nätet! Det måste ju gå att lösa!” Året var 2013 när Johan Gustafsson och hans kollegor träffades för att prata om det som många funderat på en längre tid – varför ska det vara så svårt att få kontakt med vården när man blir sjuk?

Ur diskussionen såddes det frö som senare skulle bli Visiba Care, idag Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten. Sverige genomgår just nu en omfattande omställning mot en allt mer digital sjukvård.

Visiba Care grundades utifrån den starka övertygelsen att digitaliseringen är oundviklig om vården ska kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker vård i framtiden. De som arbetar på Visiba Care kommer alla från olika bakgrunder men delar samma värdegrund och vision. Idag har Visiba Care kunder på åtta olika marknader. Plattformen används inom många olika vårdverksamheter, från mindre vårdmottagningar till stora vårdorganisationer.