Lunchföreläsning Björn Siesjö

Göteborg – en stad i förändring.

Björn Siesjö, Göteborgs Stads stadsarkitekt,  höll en mycket intressant och inspirerande lunch-föreläsning om staden där vi har genomgått vår utbildning, skapat våra minnen och förutsättningar för vårt professionella liv. Har det varit en stad värt att verka i? Ja, tycker nog de flesta, fast än några har flytt staden för att göra andra delar av världen till en bättre plats. Så, vad har vi att se fram emot i vårt framtida Göteborg?

Det och lite till avhandlar vi i vårt samtal. Titta gärna.

Björn hann givetvis skapa ännu mer inspiration än vad som kommer fram i intervjun.

 

Göteborg kommer, som alla vet, att växa. Och som en industristad som lever gott, bl a på förflyttning i bilar, bussar och lastbilar t ex från staden, men också har utvecklats för detta ändamål. Innebärande många gator och vägar som delar av och isolerar delar i staden.

Framtidens Göteborg kommer inte att vara ovänlig mot bilar och vägar, men vara byggd för människan, Där alla transportformer kommer att få plats, men kanske på ett annat sätt än idag.

Björn berättade också att Göteborg är en innovativ stad, men att vi förvånande nog inte var tillräckligt duktiga att berätta om det. Vi har mycket att vara stolta över, inte minst utifrån ett arkitektonisk perspektiv. Men vi har dåligt självförtroende. Helt oförtjänt. Göteborg står sig oerhört bra i den internationella konkurrensen och det kommer att bli ännu bättre med allt spännande som görs.

Stadsdelar som är blandstäder där affärsliv, nöje, handel, café och restauranger lever sida vid sida med boende och kontor. En levande stad där vi kommer att förtäta kring älven och utåt, där trafiken i mindre omfattning kommer att dela av och isolera och där vi kommer att kunna vara stolta att leva och verka. Och där besökare i affärer, evenemang och turister kommer att skapa goda minnen. Björn uttryckte sig inte så ordagrant, men vi läste in det.

Slutligen berättade Björn att man vill skapa ett socialt liv som översätts i ekonomiska termer och innebär att vi faktisk kan räkna fram värdet av en stad som drar nytta av smartness, design och gestaltning och den dragkraft den innebär för affärsliv, industri, handel och som en spännande hub i världen.

Det är ohållbart att inte sträva efter att ständigt bygga en hållbar stad.

Tack Björn, och som vi sa, välkommen tillbaka, i en annan och förmodligen nybyggd lokal. Det här gör vi gärna om!