Lunch-intervju med Rune Arnesen om Södra Älvstranden, Nordens häftigaste utvecklingsprojekt.

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här kommer en ny mötesplats skapas, ett tydligt kajstråk och en tätare levande blandstad, d v s en plats för både bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Södra Älvstranden är faktiskt Nordens största stadsutvecklingsprojekt – och det ligger mitt i Göteborg!

Rune Arnesen är projektansvarig för denna del i stadsutvecklingen.

Titta på intervjun som gjordes efter föreläsningen.

 

 

Här följer hela föreläsningen. Det kan eventuellt vara svårt att höra frågorna i slutet, men svaren får ni!