Jubileumsföreläsning med Malin Sundström och Pernilla Johnsson

I vår serie av jubileumsföreläsningar från HHGAs 90-årsjubileum kommer här en mycket underhållande och fartfylld stund med Malin Sundström, Associate Professor Borås Universitet och chef för Swedish Institutet for Innovative Retaling, och Pernilla Johnsson, Dr och Head of Ericsson Consumer & Industry Lab. Dessa handelsalumner känner varandra väl då de dels forskade samtidigt här på Handelshögskolan och dels har gjort föreläsningar tillsammans tidigare. De har dessutom skrivit en bok ihop som heter ”Köprevolutionen”, en av de bästa böckerna som handlar om förändrade köpbeteenden som digitaliseringen för med sig.

Joakim Hökegård modererade och såg ut att trivas rejält i Malins och Pernillas sällskap.

Stort tack till er var och en och tillsammans för att ni kom och gav oss nya insikter i retailindustrins förtrollade värld och känslan av att vi är ändå bara i början… Vi ser redan fram emot nästa gång vi får lyssna på er!