Intervju med Johan Martinsson från SOM-institutet efter lunchföredrag om riksdagsvalet

Det var mycket både aktuellt och nytt vid HHGA:s torsdagslunch i veckan.

Johan Martinsson, föreståndare på SOM-institutet, berättade på ett inspirerande sätt om opinionsinstitutets undersökningar och mätningar inför riksdagsvalet. Dessa görs återkommande och har nu gjorts 33 år i rad. Vi fick en otroligt spännande dragning med såväl bakgrund, förklaring som resultat.

Det hela avslutades med analyser kring valresultatet och resonemang kring vilka möjliga konstellationer som kan uppstå och som har matematisk bärighet, avseende mandat och regeringsduglighet, men även en del resonemang kring vilka potentiella statsministerkandidater som finns i praktiken.

Jag tror vi alla kände oss riktigt med i nuet, eftersom det var samma dag som första rundan hos talmannen ägde rum. För de som följer med i hela processen kring regeringsbildandet var det väldigt givande att få så mycket fakta och resonemang.
För att balansera det hela fick vi också en intervju där vi kompletterade med lite mer oväntade frågor och resonemang. Riktigt kul att tala med Johan. Kolla själv!

Denna gång höll vi för första gången till på Convendum i Göteborg. En av anledningarna till att vi provade detta ställe var att se hur vi, med med bättre ljus- och ljudtekniska förutsättningar, kunde fånga föreläsningen och återge den för våra medlemmar som inte hade möjlighet att vara på plats. Många vill gärna ta del av kunskapsöverföring och nätverkande, men bor i en annan stad, i ett annat land, eller får helt enkelt inte ihop tiden.

I detta fall är vi glada att också få lov att visa föreläsningen öppet och direkt. Så kul att kunna erbjuda rykande färsk och aktuell information. Och när detta läggs upp är frågan om vår nästa regering långt ifrån löst. Så håll till godo. Se nedan föreläsningen i sin helhet!

 

Och Johan, stort tack för din intressanta föreläsning. Verkligen uppskattad! Och spännande fortsättning följer…