HHGA-intervju med Mattias Perjos, CEO på Getinge, om att jobba tillsammans för att rädda liv, kultur och den stora vändningen.

Tänk att ha som motto att vi jobbar tillsammans för att rädda liv. Det gör man på Getinge.

Men man bidrar inte bara till att rädda liv. Man jobbar också med att sänka den tid en patient behöver stanna på sjukhuset. Närmare bestämt från 9,5 till 7,8 dagar i snitt, på 15 år.

 

Vid HHGAs torsdagslunch på Handelshögskolan i Göteborg hade vi förmånen att få lyssna till Mattias Perjos spännande och intressanta berättelse. En berättelse om hur han valde att jobba med Carl Bennet, som huvudägare till Getinge, snarare än att han valde företaget först. Det är viktigt att man har en gemensam syn på framtiden och att man ser långsiktigt på hur man skall nå sina mål.
Den framtidsbilden delar Mattias Perjos och Carl Bennet. Och nu verkar man tillsammans för att vända skutan till att bli än mer konkurrenskraftiga i en värld där kvalitetssystem och hög etik är minst lika viktiga som lösningarna man levererar. För att göra detta har man startat ett antal program där det gemensamma är att den bygger på människans förmåga att utveckla och bidra med sin kompetens. Och att bygga en hållbar kultur i hur man verkar, utvecklar, gör affärer och firar segrar tillsammans.

Och en seger kan vara att veta att man bidragit till att rädda livet på ett barn. Och att den historien kan spridas och bidrar till att stärka team-känslan där man verkar.

Getinge har hittills under året haft en tillväxt på 6% medan branschen växer med 2-3%. Men den ökade byggnationen av nya sjukhus i Afrika, Asien och Mellanöstern gör, tillsammans med USAs tillväxt, att det förväntas finna tillväxtmöjligheter under överskådlig tid. Ca 90% går mot sjukhus medan resterande går mot life science, pharma, och forskning.

6% är också andelen av omsättning som man lägger ner i forskning och utveckling. Och tillsammans med att AI, digitalisering och robotisering även gör intrång här, så utvecklar man helhetskoncept för operationssalen, med omnejd. Från väggar och golv till digital infrastruktur, med utrustning i mitten. Med det som leverans kan man också gå in och erbjuda värdebaserade lösningar. T ex att man kan utföra minst en operation extra per dygn, om man får ett operationellt ansvar.

Det känns att Getinge är på gång och man andas självförtroende och tillförsikt, men också ödmjukhet i att göra rätt saker på rätt sätt. Med höga regulatoriska krav kan man bara gör det på ett sätt. Det rätta sättet.

Vi fick ett löfte att komma och hälsa på. Det blir intressant, då koncernledningen sitter på Lindholmen, medan produktion sker
bl a i Getinge och ett antal andra orter.

Hur som helst. Senast om fem år syns vi igen för att kolla om framtiden var lika ljus och möjlig som det kändes.
Stort tack Mattias för en fin föreläsning. Den är uppskattad , vilket inte minst märktes på alla de smarta frågor som ställdes av publiken. Medlemmar som med aktivitet deltar och skapar både nytta och nöje genom nätverkandet.

Varmt välkommen igen. Och fortsätt bygga för att rädda liv och att effektivisera vården.