2020-11-24

Här får du veta mer om vår nye ordförande, David Filipsson

David har sitt ursprung i Ecuador och kom till Sverige när han var 1 år. David är uppväxt i det lilla samhället Sätila ca 4 mil utanför Göteborg.

David var tidigt intresserad av matematik, ekonomi och företagande och med en pappa som var bankchef så låg steget nära att själv pröva vingarna inom det ekonomiska området. År 2001 började David på Handelshögskolan och han satte då samman sin egen utbildning genom att läsa lösa kurser. Samma år föddes hans dotter Leija. Att kombinera högskolestudier med att uppfostra en ung dotter fungerade bra, men det ekonomiska planerandet ställdes på prov då man sällan har mycket pengar på fickan under studietiden. I syfte att dryga ut kassan och få lite arbetserfarenhet så började David under slutet av studietiden att arbeta på Telefonbanken på SEB. David gillar att utmana sin egen kapacitet vilket visade sig även under studietiden när han läste 150% studietakt, jobbade extra på SEB och att samtidigt var en närvarande pappa.

År 2005 gick David ut Handelshögskolan med en magisterexamen inom externredovisning. Han började som revisorsassistent på PwC med viss specialisering mot större företags internbanker och treasury-avdelningar. Under tiden inom PwC hann David även med att starta igång ett regionalt affärsnätverksarbete, sitta i PwC:s studentpanel samt att som en av tre, av ca 250 medarbetare, bli utvald till att representera alla medarbetare inför kontorsledningen.

Efter 2,5 år fick David jobb på PwC:s corporate finance-avdelning, med inriktning mot försäljnings- och förvärvsuppdrag (M&A). David började på avdelningen under sommaren 2007 och som många av er vet så inträffade Lehman-kraschen efterföljande år, vilket var lärorikt. David såg hur alla pågående projekt pausades eller avbröts och hur fokus istället blev att säkerställa att det fanns uppdrag att kunna återgå till när kraschen lagt sig. Samtidigt så blev det då också uppenbart för David att krascher också skapar möjligheter och köplägen för den som vill handla billigt.

Hösten 2010 började David på SEB som kundansvarig företagsrådgivare vid regionkontoret på Östra Hamngatan. David jobbade då med fokus på små och medelstora företag med tillväxtambitioner. I rollen insåg han att han hade väldigt mycket gemensamt med många företagare, samtidigt som han byggde ett stort affärsnätverk kring just små- och medelstora företag (SME-bolag). Under tiden på banken blev David som första person inom bank utsedd till Årets Connectare av Connect Väst samtidigt som han på eget initiativ startade första officiella affärnätverket på regional nivå för SEB i syfte att, precis som HHGA, få människor att mötas och att samarbeta över gränserna.

Under tiden som företagsrådgivare fick David idén att starta Fintegrity då han såg att bolagen hade generellt för mycket redovisningsfokus och för lite strategisk ekonomistyrning. Därtill så saknades också kvalitativa punktinsatser inom Corporate Finance såsom företagsvärdering, incitamentsprogram m.m. för en rimlig peng till små och medelstora företag. I sann HHGA-anda så består Fintegrity av ett lag företagsekonomer med kompletterande kompetenser som gillar att jobba tillsammans där många av de 17 medarbetarna kommer ifrån Handelshögskolan i Göteborg. Utöver vd-rollen så är David en av fem regionala rådgivare inom ekonomi & finans hos Business Region Göteborg samt håller också i diverse ekonomistyrningsutbildningar.

Vägen in till HHGA var via rekommendation av f.d. ordförande Rebecka Lasard som också är en tidigare SEB-kollega till David. Han började som Programkommittéordförande och blev innan sommaren vald som ny ordförande i HHGA efter Joakim Hökegård. Enligt David finns det många fina saker i HHGA som vi ska bevara men också stora utmaningar i form av en oklar marknadsposition där vi blandas samman med Handels egna alumniverksamhet samt att vi över lång tid haft svårt att rekrytera yngre och medelålders medlemmar vilket leder till att vi under många år haft sjunkande medlemsantal. Några av Davids fokusområden är följande:

  • Jobba upp ett tydligare värdeerbjudande och en tydlig kommunikation
  • Få en finansiell stabilitet i föreningen med hjälp av nya affärsmodeller
  • Hitta en mer effektiv intern styrning inom styrelse, verksamhetschef, ledning m.m.
  • Skapa kommittéarbete som utgår ifrån åldersgrupp och inte funktion
  • En mer strukturerad process kring medlemsrekrytering

Trots de kommande årens utmaningar som HHGA står inför så ser David ljust på framtiden. Det är enligt honom trots allt människorna som gör det och den grupp av människor som nu är med på resan har mycket hjärta och hjärna och massor av relevanta kompletterande kompetenser…precis det som HHGA ska stå för! Det betyder absolut inte att vi inte behöver fler personer som engagerar sig. Vill du också vara med på HHGA-resan, hör av er till vår verksamhetschef Kristina Sandström.

Slutligen, vad gör David när han inte jobbar? Förutom att umgås med dottern, så gillar han att fiska havsöring längs med Västkusten, vilket han menar ger vackra vyer kombinerat med ett spänningsmoment. Dessutom gillar David att resa och upptäcka nya saker utifrån tre M: miljö, mat och människor.