2022-11-10

Ansökan för HHGAs mentorprogram 2023 öppet till 9 december

Vill du ha en mentor?
Programmet ger dig möjlighet att genom samtal med din mentor skapa utrymme för reflektion, eftertanke och personlig utveckling under ett år.

Vi vänder oss till HHGA medlemmar i alla åldrar, men för största möjliga utbyte är det bra om du jobbat minst två år efter examen.

Du och din mentor kommer att få ett tydligt ramverk för att få ut både nytta och glädje av mentorskapet. Programmet har begränsat antal deltagare.

Ansökningsperioden för 2023 är öppen fram till 9 december 2022. Nästa programstart är planerad till februari 2023.

Mer info och intresseanmälan här >>

 

2022-10-05

Nu kan du söka ett resestipendium från Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond.

 

Fonden har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i HHGA, Handelshögskolans Alumniförening. Stipendierna utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som är väl meriterade och kan anses vara i behov av bidrag till resan. Både studerande medlemmar och alumner är välkomna att söka.

För att söka ska du vara medlem i HHGA. För alumner är årsavgiften 300 kr. För studerande är medlemskapet gratis. Senaste datum för ansökan är 11 november. Styrelsen motiverar ej sina beslut och beslut kan ej överklagas.

Ansökan görs här>>

Bli medlem i HHGA >>

2022-09-01

Adela Rivero tar över som ny verksamhetsansvarig!

Vi har den stora glädjen att meddela att Adela Rivero tillträder som ny verksamhetschef på Handelshögskolans Alumniförening.

Adela har jobbat marknadsförare/koordinator på Almi företagspartner Väst AB och jobbar med projektledning av fysiska och digitala evenemang. Hon har även drivit upp deras marknadsarbete, jobbat med nykundsprospektering och är ansvarig för sociala medier. Tidigare har Adela arbetat på Nordea Bank AB och haft olika roller på både privat- och företagssidan.

– Adela Rivero har ett brett kunskapsområde med en gedigen erfarenhet av event, projektledning, finansiering och ett stort nätverk bland små- och medelstora företag samt inom innovationssystemet. Dessutom har Adela ett stort intresse för nätverkande med fokus på mångfald och inkludering vilket tillhör framtidens näringsliv. Vi i styrelsen är väldigt glada att Adela vill ta vid på resan att ta HHGA in i framtiden, säger HHGA:s ordförande David Filipsson.

– HHGA har en spännande framtid som verkligen tilltalar mig. För mig är nyexaminerade alumner en viktig faktor för att framtidens arbetsgivare ska bli relevanta och inkluderande. Vi vet aldrig vem eller vilka alumner som med sitt innovativa tänkande skapar nästa framgångsrika företag och därmed nästa stora arbetsplats. En tillgång för hela Sveriges tillväxt. Att få en möjlighet att koppla samman alumner med varandra för att utvidga, bibehålla och påverka relationer långsiktigt är oerhört tilltalande. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med kommittéerna, styrelsen, kåren, Handelshögskolan och hela HHGA:s nätverk, säger Adela Rivero.

Adela Rivero tillträder sin tjänst som verksamhetschef den 1 september 2022 och kommer likt Kristina att utgå ifrån Convendum vid Avenyn.

Vi vill tacka Kristina för hennes fina arbete och stora engagemang i HHGA och önskar henne all lycka i framtiden!

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin sommar!

David Filipsson, ordf tillsammans med styrelsen i HHGA

2020-11-24

Här får du veta mer om vår nye ordförande, David Filipsson

David har sitt ursprung i Ecuador och kom till Sverige när han var 1 år. David är uppväxt i det lilla samhället Sätila ca 4 mil utanför Göteborg.

David var tidigt intresserad av matematik, ekonomi och företagande och med en pappa som var bankchef så låg steget nära att själv pröva vingarna inom det ekonomiska området. År 2001 började David på Handelshögskolan och han satte då samman sin egen utbildning genom att läsa lösa kurser. Samma år föddes hans dotter Leija. Att kombinera högskolestudier med att uppfostra en ung dotter fungerade bra, men det ekonomiska planerandet ställdes på prov då man sällan har mycket pengar på fickan under studietiden. I syfte att dryga ut kassan och få lite arbetserfarenhet så började David under slutet av studietiden att arbeta på Telefonbanken på SEB. David gillar att utmana sin egen kapacitet vilket visade sig även under studietiden när han läste 150% studietakt, jobbade extra på SEB och att samtidigt var en närvarande pappa.

År 2005 gick David ut Handelshögskolan med en magisterexamen inom externredovisning. Han började som revisorsassistent på PwC med viss specialisering mot större företags internbanker och treasury-avdelningar. Under tiden inom PwC hann David även med att starta igång ett regionalt affärsnätverksarbete, sitta i PwC:s studentpanel samt att som en av tre, av ca 250 medarbetare, bli utvald till att representera alla medarbetare inför kontorsledningen.

Efter 2,5 år fick David jobb på PwC:s corporate finance-avdelning, med inriktning mot försäljnings- och förvärvsuppdrag (M&A). David började på avdelningen under sommaren 2007 och som många av er vet så inträffade Lehman-kraschen efterföljande år, vilket var lärorikt. David såg hur alla pågående projekt pausades eller avbröts och hur fokus istället blev att säkerställa att det fanns uppdrag att kunna återgå till när kraschen lagt sig. Samtidigt så blev det då också uppenbart för David att krascher också skapar möjligheter och köplägen för den som vill handla billigt.

Hösten 2010 började David på SEB som kundansvarig företagsrådgivare vid regionkontoret på Östra Hamngatan. David jobbade då med fokus på små och medelstora företag med tillväxtambitioner. I rollen insåg han att han hade väldigt mycket gemensamt med många företagare, samtidigt som han byggde ett stort affärsnätverk kring just små- och medelstora företag (SME-bolag). Under tiden på banken blev David som första person inom bank utsedd till Årets Connectare av Connect Väst samtidigt som han på eget initiativ startade första officiella affärnätverket på regional nivå för SEB i syfte att, precis som HHGA, få människor att mötas och att samarbeta över gränserna.

Under tiden som företagsrådgivare fick David idén att starta Fintegrity då han såg att bolagen hade generellt för mycket redovisningsfokus och för lite strategisk ekonomistyrning. Därtill så saknades också kvalitativa punktinsatser inom Corporate Finance såsom företagsvärdering, incitamentsprogram m.m. för en rimlig peng till små och medelstora företag. I sann HHGA-anda så består Fintegrity av ett lag företagsekonomer med kompletterande kompetenser som gillar att jobba tillsammans där många av de 17 medarbetarna kommer ifrån Handelshögskolan i Göteborg. Utöver vd-rollen så är David en av fem regionala rådgivare inom ekonomi & finans hos Business Region Göteborg samt håller också i diverse ekonomistyrningsutbildningar.

Vägen in till HHGA var via rekommendation av f.d. ordförande Rebecka Lasard som också är en tidigare SEB-kollega till David. Han började som Programkommittéordförande och blev innan sommaren vald som ny ordförande i HHGA efter Joakim Hökegård. Enligt David finns det många fina saker i HHGA som vi ska bevara men också stora utmaningar i form av en oklar marknadsposition där vi blandas samman med Handels egna alumniverksamhet samt att vi över lång tid haft svårt att rekrytera yngre och medelålders medlemmar vilket leder till att vi under många år haft sjunkande medlemsantal. Några av Davids fokusområden är följande:

  • Jobba upp ett tydligare värdeerbjudande och en tydlig kommunikation
  • Få en finansiell stabilitet i föreningen med hjälp av nya affärsmodeller
  • Hitta en mer effektiv intern styrning inom styrelse, verksamhetschef, ledning m.m.
  • Skapa kommittéarbete som utgår ifrån åldersgrupp och inte funktion
  • En mer strukturerad process kring medlemsrekrytering

Trots de kommande årens utmaningar som HHGA står inför så ser David ljust på framtiden. Det är enligt honom trots allt människorna som gör det och den grupp av människor som nu är med på resan har mycket hjärta och hjärna och massor av relevanta kompletterande kompetenser…precis det som HHGA ska stå för! Det betyder absolut inte att vi inte behöver fler personer som engagerar sig. Vill du också vara med på HHGA-resan, hör av er till vår verksamhetschef Kristina Sandström.

Slutligen, vad gör David när han inte jobbar? Förutom att umgås med dottern, så gillar han att fiska havsöring längs med Västkusten, vilket han menar ger vackra vyer kombinerat med ett spänningsmoment. Dessutom gillar David att resa och upptäcka nya saker utifrån tre M: miljö, mat och människor.

 

2020-06-23

Se lunchwebinariet med Johan Gustafsson, VD på Visiba Care

Hur Covid 19 gjort Visibas affärsidé mer relevant än någonsin.

Den 16 juni höll Johan Gustafsson, VD på Visiba Care, ett webinar om hur Visiba Cares efterfrågan ökat explosionsartat, sedan Covid 19 slog till i världen. Webinariet var en uppföljning av den föreläsning Johan höll i oktober, vilken handlade om Visiba Cares affärsidé, hur den uppstod och hur man på fem år gått från startup till att vara Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten. Se det spännade webinariet här och lyssna när Johan beskriver den osannolika utveckling man sett under de senaste månaderna!

Bakgrund: ”Det tar två minuter att boka ett flyg till Thailand men jag kan inte ens boka en tid hos min vårdcentral på nätet! Det måste ju gå att lösa!” Året var 2013 när Johan Gustafsson och hans kollegor träffades för att prata om det som många funderat på en längre tid – varför ska det vara så svårt att få kontakt med vården när man blir sjuk?

Ur diskussionen såddes det frö som senare skulle bli Visiba Care, idag Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten. Sverige genomgår just nu en omfattande omställning mot en allt mer digital sjukvård.

Visiba Care grundades utifrån den starka övertygelsen att digitaliseringen är oundviklig om vården ska kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker vård i framtiden. De som arbetar på Visiba Care kommer alla från olika bakgrunder men delar samma värdegrund och vision. Idag har Visiba Care kunder på åtta olika marknader. Plattformen används inom många olika vårdverksamheter, från mindre vårdmottagningar till stora vårdorganisationer. 

 

 

2020-06-15

Se Per Wasséns, PowerCell, presentation här!

Den 8 juni höll Per Wassén, VD på PowerCell, ett mycket uppskattat webinar, med rubriken ”PowerCell – från startup till en värdering på över en miljard USD”.

PowerCell, som ligger i Göteborg, utvecklar och producerar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet för fordon, stationära och marina användningsområden. Bränslecellerna är energieffektiva och miljövänliga, och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Tekniken härstammar från Volvokoncernen i början av nittiotalet. Under webinariet berättade Per om den spännande resan från startupbolag till att idag vara ett framgångsrikt spjutspetsteknologibolag, noterat på Nasdaq, First North (sedan 2014).

Per har haft flera positioner på Volvo under över 20 år, bla som Vice VD för Strategi och Affärsutveckling, Volvokoncernen och Investeringsdirektör, Volvo Group Venture Capital. Han har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt en Civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han är också medlem i HHGA. Per har varit medlem och styrelseordförande i ett antal venture/start-up företag och har gedigen erfarenhet inom kommersiell, finansiell och industriell utveckling. Per var PowerCells ordförande sedan start 2008 och blev sedan VD från 2015.

Se Pers presentation här!

 

 

2020-04-08

HHGA:S BESLUT GÄLLANDE EVENT, MED ANLEDNING AV CORONAVIRUS COVID-19

Till alla medlemmar i HHGA!

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset Covid-19, är alla fysiska event tillsvidare inställda. Vi kör så många som möjligt av våra event som webinarier och det tillkommer även nya digitala event.

Vi kommer via nyhetsbrev, sociala medier och på hemsidan löpande att informera er om webinarierna.

Våra öppettider är tillsvidare följande:
måndag-torsdag 08:00-10:00 samt 13:00-15:00.
fredag stängt

Vänligen ring under dessa tider. Mejla gärna när som helst!

Med förhoppning om förståelse för ovanstående!

Kristina

Petra Löfås, hållbarhetsansvarig, Svenska Mässan Gothia Towers

Den 3 mars hade HHGA besök av Petra Löfås, från Svenska Mässan Gothia Towers (SMGT). Hon delade under frukostmötet med sig av hur SMGT säkerställer att man uppfyller visionen ”Att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen”.

SMGT är Europas största helt integrerade mötes- mäss- hotell- och konferensanläggning och ett av de fem största hotellen i Europa. Med sina fem restauranger, 1200 hotellrum och totalt 180.000 m2 kan man svälja en hel del folk på besök i Göteborg. Man förfogar över 60 mötesrum med allt från två till 9000 gäster och en kongresshall för 1500 gäster. Ingen dålig kapacitet!

Läs mer här!

HHGA Webinar-premiär med Stefan Lundin, Geely

Företagsbesöket som blev ett webinar
Den 12 mars hade HHGA planerat att komma till Geely på företagsbesök. Eventet blev fullbokat på rekordtid, så viss besvikelse kunde anas, när vi pga coronavirusets spridning tvingades ställa in så sent som kvällen innan. Kancelleringen berodde på ett policybeslut hos HHGA och ingenting annat. Till vår glädje ställde Stefan Lundin, kommunikationschef för Geely Sverige, upp på att köra sin presentation i form av ett webinar i stället! Tack vare Emilio Echalar, digital marknadsförare på SKF och adept i årets mentorprogram, fick vi tillgång till tekniken och vips hade vi ställt om från ett fysiskt till ett digitalt event på mindre än ett dygn. Grymt med nätverk! Se hela presentationen nedan:

Stefan Lundin berättade att han med ett kort avbrott har varit inom Geely-koncernen sedan 2015. Han berättade vidare att de första hyresgästerna flyttade in  i campuset i januari 2020, bla CEVT, Geely Motorsport och Geely Sweden Holdings.

Läs mer!