MENTORPROGRAM

Vill du ha en mentor?

Vårt mentorprogram ger dig unika möjligheter att växa såväl professionellt som personligt. Programmet ger dig möjlighet att genom samtal med din mentor skapa utrymme för reflektion, eftertanke och personlig utveckling under ett år.

Vi vänder oss till medlemmar i alla åldrar, men för största möjliga utbyte är det bra om du jobbat minst två år efter examen. Du och din mentor kommer att få ett tydligt ramverk för att få ut både nytta och glädje av mentorskapet. Programmet har begränsat antal deltagare.

Vi har deltagare i både Göteborg och Stockholm. Vid tillräckligt stort intresse från adepter i andra städer kan programmet komma att utvidgas till dessa.

Är du engelskspråkig? Inga problem, det löser vi säkert. Allt material finns på engelska och vi har mentorer som är bekväma att ha alla samtal på engelska.

NÄSTKOMMANDE AKTIVITET

Inga tillgängliga aktiviteterProgrammets syfte är att

  • Generera ömsesidigt erfarenhetsutbyte
  • Skapa höjd prestation, ge energi och stärka individer
  • Bredda deltagarnas relationer och nätverk genom kamratligt stöd

Målgrupp

  • Medlemmar i Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening
  • Du som har en vilja att utveckla dig själv
  • Du som har en viss tids arbetslivserfarenhet

Programmets innehåll

  • Ramverk och struktur kring mentorskapet
  • Mötes plattform: 3-5 gemensamma träffar och ca 6-10 träffar med mentor
  • Uppföljning

Christina Waller Sterner

Ordförande

christina@wallersterner.com

Karin Bjerhem

Anne-Cathrine Thore Olsson

Nina Wittholt

Eva Wegsjö Sande

Vill du vara med och bidra?

Programansvarig:
Christina Waller Sterner, ordförande i Mentorskapskommittén leder programmet tillsammans med Adela Rivero, verksamhetsansvarig på HHGA.

Ansökningsperioden för 2023 är stängd. Nästa programstart är planerad till februari 2024.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse för att vara mentor, kan du mejla till: christina@wallersterner.com