MEDLEMSREGISTER

Hur vi hanterar dina medlemsuppgifter

Behandlingen av uppgifter i medlemsregistret sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande uppgifter finnes:

 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Mail
 • Mobiltelefon
 • Examensår
 • Examen
 • Titel/Yrke
 • Företag
 • Personnummer

Behöver någon uppgift ändras så sänd ett mail till kristina.sandstrom@hhga.se som inför ändringen i registret.

Tillbaka till Medlemskap