MEDLEMSREGISTER

Hur vi hanterar dina medlemsuppgifter

Bakgrund

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bl a att personuppgifter bara får samlas in för berättigade syften och att mängden uppgifter skall begränsas till vad som är nödvändigt för syftet.

Syfte

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter till HHGA är för att kunna upprätthålla ett register över de som är medlemmar i sällskapet.

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om medlemskap.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina ansökningar samt kommunicera och lämna information till dig via e-mail.

Följande uppgifter finnes:

 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Mail
 • Mobiltelefon
 • Examensår
 • Examen
 • Titel/Yrke
 • Företag
 • Personnummer

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rätt till:

 • Tillgång till dina personuppgifter: Du kan när som helst begära utdrag ur vår register för att få kännedom om vilka uppgifter du tidigare angivit.
 • Begära rättelse: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan rättelse ske efter begäran via e-mail (adela.rivero@hhga.se).
 • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter men då kan du inte längre vara kvar som medlem i HHGA.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsansvarig

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening.

Vem kontaktar du vid frågor?

Kontaktuppgifter: Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening.

Adela Rivero, verksamhetsansvarig.

Postadress: Box 3116, 400 10 Göteborg.

Besöksadress: Kungsportsavenyn 21 (Convendum), 411 36 Göteborg. E-mail: adela.rivero@hhga.se

Tillbaka till Medlemskap