23apr

Lunchwebinar Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation

Digitalisering som balansakt: Hur digital transformation ställer nya krav på styrning och balansering av effektivitet och innovation.

Digitalisering för med sig enorma möjligheter parallellt med helt nya risker för organisationer. Centralt är att det för med sig nya antaganden kring var och hur värde skapas, antaganden som utmanar existerande styrning och organisering. Med utgångspunkt i den senaste forskningen lyfter seminariet utmaningarna och hur dessa kan mötas genom ny styrning.

Tid:  torsdag 23/4  12.20-13.00.
Eventet genomförs som ett webinar. Länk till eventet skickas ut 22/3 till alla anmälda.

Anmäl dig här!

Johan Magnusson är docent vid Göteborgs universitet, verksam som avdelningschef på Institutionen för Tillämpad IT och som föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se). Hans forskning utgår från utmaningar kopplat kring hur vi som organisation kan hitta nya sätt att styra under tider av digitalisering. Han är en aktiv föredragshållare med över 100 keynotes per år, flitigt anlitad rådgivare och engagerad i den offentliga debatten vid sidan av att leda forskningen inom forskningskonsoritet för digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se). För mer information, se www.scdi.se/researchers/johan-magnusson.