07maj

Lunchwebinar – Är samarbete svaret på våra stora globala utmaningar? Åsa Löfgren klimatforskare Handelshögskolan

Just nu, under Corona-epidemin, så är samarbete och kollektivt handlande extremt relevant (kollektivt handlande är en kollektiv strävan efter att uppnå en eller flera målsättningar, involverande mer än en person. Det är en term som har blivit föremål för teoribildning inom många samhällsvetenskaper).

Åsa Löfgren, forskare på institutionen för nationalekonomi med statistik, kommer att utifrån sin forskning berätta om varför samarbete spelar en sådan kritisk roll för flera av vår tids stora utmaningar såsom klimatförändringar, pandemier, antibiotikaresistens, avskogning och försurade hav.

Vad kan vi lära oss från forskning om hur man kan möjliggöra och öka graden av samarbete? Och vilka verktyg finns för att hantera stora globala utmaningar som klimatförändringar? Missa inte detta intressanta föredrag!

Tid:  torsdag 7/5  12.20-13.00.
Eventet genomförs som ett webinar. Länk till eventet skickas ut på morgonen den 7/5.

Anmäl dig här!

Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med särskilt fokus på klimatekonomi vid Göteborgs universitet och är en av åtta ledamöter i Klimatpolitiska rådet som årligen utvärderar om den samlade svenska politiken är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat (https://www.klimatpolitiskaradet.se/). Hon är expert på ekonomiska styrmedel, såsom miljöskatter och utsläppsrättshandel och vilken roll dessa kan spela för att hantera den globala uppvärmningen. I sin forskning kopplar Åsa ofta ihop sin miljöekonomiska forskning med beteendeekonomiska frågeställningar. Åsa är aktiv i två stora forskningsprogram: UGOT CeCAR som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där forskare med framförallt samhällsvetenskapligt fokus studerar olika aspekter av storskaligt kollektivt handlande (för mer information se https:/ar.gu.se//cec) samt Mistra Carbon Exit ett forskningsprogram med fokus på att hitta lösningar för att Sverige ska nå klimatmålet 2045. Inom programmet samarbetar tekniska och samhällsvetenskapliga forskare med representanter från myndigheter och privat näringsliv (för mer information se https://www.mistracarbonexit.com/).

Åsas hemsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlofas