20apr

Kriget i Ukraina – hur påverkas du som företagare av sanktionerna samt får förbättrad beredskap med digitalisering?


Visste du att du skulle kunna dömas för brott mot sanktionerna mot Ryssland trots att du inte handlat med Ryssland?
Visste du också att 93% av dataintrången hade kunnat undvikas och att merparten av attackerna sker mot individer och småbolag?

Kriget i Ukraina är först och främst en mänsklig tragedi, men kriget påverkar också företag och konsumenter i Sverige. Många direkta effekter är vi redan bekanta med, men hur är det med effekterna av sanktionerna för företagare och hur ska vi minska affärsriskerna inför hotet om en cyberkris? Hur kan vi säkerställa att vi gör rätt och inte bryter mot sanktionerna?

Michael Koch från Kommerskollegium ger oss sin bild av situationen utifrån ett handels- och företagarperspektiv. Ulrik Sturk från Actensa berättar hur man, genom att använda teknik, styrmodeller och kunskap, kan vara väl förberedd för att hantera cyberkriser. Han kommer att gå igenom några steg som minskar din exponering .

Tid: onsdag 20/4  kl 12.10-12.55
Plats: Digitalt på Teams. Länk till eventet skickas ut på morgonen den 20/4.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Anmäl dig här

Michael Koch, Kommerskollegium
Michael är enhetschef på Enheten för internationell handelsutveckling (IHU) på Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Man arbetar för en fri och öppen handel med klara spelregler och arbetet ska leda till att EU:s inre marknad fungerar väl – med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Man jobbar också mot ett starkt handelssystem som kännetecknas av frihandel.

Ulrik Sturk, Actensa 
Ulrik är en utflyttad Tornedaling född och uppvuxen i Korpilombolo. Vägen till Stockholm och KTH gick genom hans intresse för teknik och konstruktion av “leksaker” så som flyg, bilar, båtar och framförallt tåg, men karriären har inte riktigt tagit de vägarna.  I stället har han jobbat i stora globala bolag så som Electrolux, IBM och Accenture, i vilka han haft både specialist och chefsroller. 2016 startade han sitt eget bolag Actensa. I vilket han hjälper sina kunder att minska affärsrisker genom att använda teknik, styrmodeller, kunskap för att på så sätt vara väl förberedda för att hantera cyberkriser.