31 Dec

Kalender kommande aktiviteter

Kalender kommande aktiviteter (preliminär)
18/10    Torsdagslunch, Carina Hansson, VD Estrella. Info och anmälan.
18/10    Kommersiella företag och ideella organisationer – vägen till en hållbar framtid. Arr. Marknadscheferna Stockholm. Info och anmälan.
8/11      Torsdagslunch Mattias Perjos, koncernchef Getinge. Info och anmälan.
9/11      AW / Företagsbesök på Bank Hotel, Stockholm. Info och anmälan.
12/11    Festmiddag på Restaurang Kometen. Info och anmälan.
14/11    Frukostmöte, nya regler för gräsrotsfinansiering, Wistrand Advokatbyrå. Info och anmälan.
15/11     Prins Bertil Seminariet, Arr. Handelshögskolan. Info och anmälan.
29/11    Torsdagslunch Rune Arnesen, Älvstranden.
5/12      Frukostmöte, John Nyberg, Skanska, Byggbranschens klimatpåverkan.
15/12     Julbord och julkonsert i Domkyrkan.

Här kan du läsa om varje aktivitet och göra anmälan.

PS.
Om du anmält dig till en aktivitet och det uppstår förhinder vänligen sänd ett mail till
kristina.sandstrom@hhga.se
och vi avbokar. Utebliven närvaro och avbokning innebär en kostnad på 200 kr.