03jun

Kampen mot finansiell brottslighet – Elisabeth Lindberg Theblin, SHB

 

Kampen mot finansiell brottslighet, Elisabeth Lindberg Theblin, Head of Global Financial Crime Prevention, International Sanctions, Handelsbanken

Finansiell brottslighet är ett globalt problem som leder till betydande samhälleliga effekter. Under de senaste åren har den finansiella brottsligheten, inte minst penningtvätt, ökat markant och så har även allmänhetens medvetenhet kring dessa problem. Skärpta och komplexa regelverk ställer stora krav på brottsförebyggande åtgärder och bl a banker lägger betydande resurser på detta viktiga arbete.

Finansiell brottslighet är ingenting nytt, utan den har varit pågående under en lång tid. Vad är finansiell brottslighet? Vad görs i kampen med att på ett effektivt sätt hindra och försvåra den finansiella brottsligheten? Missa inte när Elisabeth, som är Handelsalumn, reder ut begreppen i denna spännande föreläsning!

Tid: torsdag 3/6 kl 12:10-12:55.
Plats: Eventet genomförs som ett webinar. Länk till webinariet skickas ut på morgonen den 3/6. Anmälan senast 2/6.

Anmäl dig här!

Elisabeth Lindberg Theblin arbetar sedan 2010 på Handelsbanken och är idag ansvarig för koncernens hantering av internationella sanktioner, en del i den koncerngemensamma funktion som ansvarar för arbetet med att motverka finansiell brottslighet. Under 2018 och 2019 arbetade Elisabeth i London med bolagiseringen av Handelsbankens brittiska verksamhet och var innan dess koncernskattechef för Handelsbanken.  Elisabeth har därutöver en lång erfarenhet som skattechef, bl a för ABB, Gambro och Trygg-Hansa. Elisabeth har en masterexamen i företagsjuridik från Handelshögskolan i Göteborg.