26sep

Jämställdhet i styrelsen

 

Handels Corporate Governance, Handels Kvinnliga Nätverk och HHGA bjuder in till paneldiskussion & mingel med verksamheten Säkra Kvinnor Styrelsebalans, styrelseproffset Malin Persson samt professionella styrelseordförande Petra Palmgren Lindwall!

Vart fjärde bolag saknar helt kvinnor i ledningsgruppen, detta vet vi, men hur skapar vi bättre jämställdhet i framtidens bolag?

ALLA är välkomna till detta event för att höra mer om praktiska verktyg & tips för att ta dig in i styrelserummet. Det bjuds även på snacks och allt är GRATIS.

Tid: Torsdag 26 september kl 16:30-20:00
Plats: Viktoriagatan 13
Fritt

Anmäl dig här 

Varmt välkommen!

Mer om panelen:

Malin Persson är ett av ”Sveriges flitigaste styrelseproffs” och innehar flera inflytelserika styrelseuppdrag. Malin har lång och gedigen erfarenhet som styrelseledamot i diverse styrelser, både stiftelser och aktiebolag. Hon påbörjade de första uppdragen som ung kvinna vilket är utmärkande inom styrelsesfären. Idag arbetar hon i ett flertal bolagsstyrelser varav flera är internationella och hon arbetar med styrelseuppdrag på heltid. Under paneldiskussionen kommer vi att få höra mer om Malins erfarenheter och syn på jämställdhet i bolagsstyrelser och hon ger oss praktiska tips på hur vi som minoritet kan ta oss in i styrelserummen! Malin lyckades ta sig igenom korridoren och in i styrelserummet – så hur kan vi också göra det?

Säkra Kvinnor Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Idag är en del av balansen att öka möjligheten för kvinnor att väljas in i svenska bolagsstyrelser. I morgon är det en hygienfaktor precis som diskussion kring mångfald blivit. För oss är det inte en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse använder all kompetens som finns tillgänglig.
Vår övertygelse är att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Vi ser att en förändring är på väg men det går för långsamt. Vi vill driva på. I vårt arbete möter vi många intressanta, kompetenta kvinnor och män som också ser vikten av att förändra. Tillsammans med andra finns kapacitet och kompetens att skapa framgång.

Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelseordförande med fokus på ägarledda tillväxtbolag. Med stor passion förmedlar hon sina erfarenheter och kunskaper bland annat som en av Styrelseakademiens Sveriges ackrediterade lärare och utbildar ett 150-tal deltagare per år och är också föreläsare och rådgivare i bolagsstyrningsfrågor. Sedan första styrelseuppdraget 2005 har Petra hunnit med 29 styrelseuppdrag och brinner för att inspirera till värdeskapande styrelseteam.