21okt

Inspiration, pepp och goda exempel! ”Mitt i karriären”.

Välkommen till rekryteringsevent för dig som är ”mitt i karriären”!

I juni skickade vi ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar, där vi redogjorde för de utmaningar som HHGA står inför. Vi har sedan många år ett vikande medlemstal och vi har pratat mycket om detta, men nu är det dags att kavla upp ärmarna! Vi vill bli fler och HHGA behöver din hjälp!

Hur börjar vi?

Om var och en av oss inspirerar en enda person att bli medlem, så blir vi plötsligt väldigt många fler. Om vi blir fler kan vi bredda vårt program och göra fler bra saker. Fundera på vilka av dina studiekamrater/kollegor/släktingar som är handelsalumner och som du vill bjuda in i vår gemenskap.

Alla är inte lika bekväma med att värva medlemmar och behöver kanske litet pepp. Vi kommer var tredje vecka att ha ett webinar där kan vi inspirera och peppa varandra med goda exempel på hur vi själva gjort för att rekrytera en medlem. Webinarierna kommer att vara uppdelade i åldersgrupper, eftersom vi ofta rekryterar på olika sätt i de olika åldersgrupperna. Webinarierna blir ett forum för oss alla som värnar om HHGA:s fortlevnad. Man deltar om man vill!

Hjärtligt välkommen!

Tid: onsdag 21/10 kl 12:15-13:00.
Plats: Eventet genomförs som ett webinar. Länk till webinariet skickas ut på morgonen den 21/10.

Anmäl dig här 

Hjälp oss att dela våra aktiviteter i sociala medier och berätta för andra alumner om vår verksamhet, våra aktiviteter, mentorprogram och nätverk.

Många av våra medlemmar uppskattar HHGA för att medlemskapet ger tillgång till ett bra nätverk för karriär och utveckling, intressanta föreläsningar och roliga sociala aktiviteter. Att man också deltar i eller stöttar mentorprogrammet skapar massor av energi och insikter för unga människor som vill komma vidare i sin utveckling.