Föreningens historia på vers

Tal av Kristina Sandström på 90-års jubiléet.

Det började år 1923
Då Handelshögskolan i Göteborg blev te’
och redan 1925
Gick första kullen ut och alla nio var män

De nio ville inte riktigt släppa taget
För tillsammans är man starkare än jaget
Man vände sig till Svenska Ekonomföreningen i Stockholm
Och hoppades att man skulle få hänga med dom

Och frågade Får vi också vara mä?
men Ekonomföreningen i Stockholm sa nänänä!
Men icke ledde det till någon sorg
Och 1929 startade Ekonomföreningen i Göteborg

Man skrev stadgar och höll årsmöte och själva finessen
var att främja alumnernas gemensamma intressen
genom föreläsningar, tisdagsträffar och supéer
Och en platsbank och många andra goda idéer

Det stod snart klart att föreningen hade en eldsjäl
En extra engagerad som ville litet extra väl
och Axel Adler var denne mannens namn
Och med honom vid rodret var alumnerna i en trygg famn

För Axel var kamratlig samvaro nummer ett
Och särskilt de yngres liv gjorde han roligt och lätt
Klubbsexa, julfest, höstbal, vårbal och luciafest
en nära 100-procentig medlemsanslutning följde därnäst

Sen föddes Västra Kretsen och Skattedagen me´
och särskilt Skattedagen blev en rungande succé
och litet slarvigt uttryckt, ett göteborgskt idiom
man snart lanserade nya titeln Civilekonom

Mot slutet av 30-talet man ville ha en egen lya
Utvecklingen gick framåt och tiderna var nya
Vår Axel hittade Fastighets AB Spinetten
och förvärvade aktierna och undertecknade optionsrätten

Föreningen ägde rätten att inträda i Axels ställe
men kriget kom och påverkade hela vårt samhälle
Man hade inte råd så det fick bli en revers
men se det blev ett lyckligt slut även på denna pärs

Ett kort lån togs på banken och affären gick i lås
Man sålde hela rasket och på börsen blev det hausse
Där tog vår förenings goda ekonomi sin början
Och det är bla därför vi i kväll kan kråsen smörja

Och sedan blev det bättre för Axel hade sin passion
Han ville göra ännu mer och tänkte donation
Västra Kretsens Resestipendiefond, Västra Kretsens Stipendiefond o Handelshögskolans högtidsfond
Ja generositeten var nästan bortom allt förstånd

På 60-tal och 70-tal man gick på teater och såg dramer
och gick på företagsbesök och hade bilrally med damer
och samarbetet utvecklades och stärktes så med Kåren
Och SCF finansierade mycket av dess aktiviteter under åren

Vi hoppar fram i tiden och året 1986
Ett gäng alumner går ihop och Handels Vänner kläcks
År 1993 kom tidningen som hette Postekon
och samarbetet mellan föreningarna drog så småningom igång

Så slår vi ned år 2001, då var det nåt som hände
Föreningen blev självständig, riksorganisationstiden var till ände
Årsavgiften fastställdes till 300 riksdaler
Å i Ekonomernas hus, man nu fick egna lokaler.

Så anno 2007 en ny historia skrevs
Civilekonomföreningen Handels Vänner, det nya namnet blev.
Och sedan byttes namn igen, man blev nu HHGA
År 2011 var det, men nu får det väl vara bra?

Idag du fyller 90 år, men du är så vital
med torsdagsluncher, frukostmöten, fast ännu ingen bal
men after works och företagsbesök och mentorskapsprogram
men bäst av allt är människorna, er vill jag lyfta fram

För styrelse och valnämnden och alla kommittéer
och alla våra medlemmar, en hyllning vill jag ge er
För utan er vad vore jag, ja inte alls densamma
med er så känns det väldigt lätt att arbetsglädje uppamma

Ja kära HHGA och kära alla ni
Det är en verklig ynnest att få stå er bi
Som verksamhetsansvarig jag möter väldigt många
och morgnarna kan bli tidiga och kvällarna långa

Men glädjen som det rymmer är äkta, stor och sann
tillsammans är vi starka, försätta berg vi kan
Och tur är det för dig vår vän och älskade förening
för faktum är att du är helt beroende av ledning

Och när vi här inne inte längre finns
Så hoppas jag att du oss ändå minns
För du ska leva för evigt, men vi ska alla dö
Men till din eviga framtid har vi alla fall sått ett frö

Det här var min hyllning till HHGA och till er
Nu kan ni fortsätta festa, för nu blir det inte mer

TACK!

Föreningens historia på vers