19maj

HHGA:s beslut gällande event, med anledning av coronavirus Covid-19

Till alla medlemmar i HHGA

Sedan mars 2020 har alla våra fysiska event varit inställda. HHGA har valt att följa Handelshögskolans/GU:s riktlinjer och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, men med anpassningar utifrån att vår verksamhet ser annorlunda ut. Då skolan nu startar höstterminen med successiv återgång till det normala, har även vi valt att i liten skala börja med fysiska event.

Vi kommer fortsatt att köra vissa av våra event som webinarier, men varvat med fysiska träffar med begränsat antal deltagare och säkert avstånd mellan deltagarna. All verksamhet ska genomföras på ett sätt som bidrar till att smittspridningen begränsas!

Vi kommer via nyhetsbrev, sociala medier och på hemsidan löpande att informera er om eventuella förändringar av vår policy.

Våra öppettider är tillsvidare följande:

måndag-torsdag 08:00-12:00 samt 13:00-15:00.
fredag stängt

Med förhoppning om förståelse för ovanstående!

Kristina

Länk till Folkhälsomyndigheten