Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Vill du ha en mentor?

Från och med början av 2018 erbjuder vi våra medlemmar ett mentorprogram. Programmet ger dig möjlighet att genom samtal med din mentor skapa utrymme för reflektion, eftertanke och personlig utveckling under ett år.

Vi vänder oss till medlemmar i alla åldrar, men för största möjliga utbyte är det bra om du jobbat minst två år efter examen. Du och din mentor kommer att få ett tydligt ramverk för att få ut både nytta och glädje av mentorskapet. Programmet har begränsat antal deltagare.

Ansökningsperioden för 2021 är nu öppnad. Nästa programstart är planerad till september 2021, eller så snart som fysiska möten är möjliga. Vi följer Handelshögskolans rekommendationer.

Hittills har programmet körts endast i Göteborg. Vid tillräckligt stort intresse från adepter i andra städer kan programmet komma att utvidgas till dessa.

Ansökan för adepter här

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse för att vara mentor, kan du mejla till kristina.sandstrom@hhga.se

Programmets syfte är att:
* Generera ömsesidigt erfarenhetsutbyte
* Skapa höjd prestation, ge energi och stärka individer
* Bredda deltagarnas relationer och nätverk genom kamratligt stöd

Målgrupp:
* Medlemmar i Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening
* De med en vilja att utveckla sig själva
* De med viss tids arbetslivserfarenhet

Programmets innehåll:
* Ramverk och struktur kring mentorskapet
* Mötesplattform: 3-5 gemensamma träffar och ca 6 träffar med mentor
* Uppföljning

Programansvarig:
Kristina Sandström, verksamhetsansvarig HHGA, leder programmet tillsammans med Linda Edlund, ordförande i Mentorskapskommittén.