26okt

Grus i det värdsekonomiska maskineriet?

grus-i-maskineriet

 

 

 

 

 

Prins Bertil seminariet 2016

Det råder en ovanligt stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i världen, EU och därmed även Sverige. Tillväxten är låg i de flesta länderna i västvärlden och det finns de som menar att vi är inne i en långsiktig stagnationsfas. Kina och andra tillväxtmarknader som tidigare bidragit starkt till den globala tillväxten har strukturella problem. Konflikterna i Mellanöstern ser inte ut att avta och osäkerheten om EU:s framtid har ökat.

Varför kommer inte världsekonomin igång? Är de låga råvarupriserna inklusive oljepriset här för att stanna? Finns det nya tillväxtmarknader? Hur ser framtidsutsikterna ut för svenska företag och svensk ekonomi? Vad bör svenska politiker göra? Är helikoptersläpp av pengar för att öka efterfrågan och inflationen en lösning? Detta är några frågor som Prins Bertil seminariet kommer att belysa och diskutera.

Medverkande i programmet

Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, gästprofessor vid Handelshögskolan och ordförande för Finanspolitiska rådet
Rohini Somanathan, professor i nationalekonomi, Delhi School of Economics och gästprofessor vid Handelshögskolan
Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea

Dag: Onsdag 26 oktober
Tid: 13:15 – ca 16:30 inkl kaffepaus
Plats: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Anmälan (senast 21 oktober)

Läs om och anmäl dig till övriga aktiviteter här