16nov

Frukostmöte/företagsbesök Lindholmen Science Park

 

 

 

 

 

 

 

Följ med på ett spännande frukostmöte på Lindholmen Science Park!

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Här erbjuder man en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling.

Hur får man forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker att samarbeta? Vilka projekt har varit mest framgångsrika och hur skapas den innovationskraft som leder till hållbar tillväxt?

Hör Niklas Wahlberg, VD och Sofie Vennersten, programledare för CLOSER (en arena för samverkan inom transporteffektivitet), berätta om vad som är på gång och hur de ser på den spännande framtiden.

Tid: torsdag 16/11 kl 07.30 – 09.00.
07.30 – 09.00 Föreläsning, frukost och rundvandring.
Plats:  Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5.
Fritt inklusive förtäring. HHGA bjuder på frukost.

Anmäl dig här!