Ordförande

Johan Carlbom, 1929-1931
Axel Adler, 1932-1949
Sam Widenfelt, 1950-1957
John Tengberg, 1958-1960
Claes A Palmers, 1961-1965
Jonas Forssman, 1966-1972
Bernard Gustafsson, 1973-1975
Georg Frimann-Clausen, 1976-1977
Claes Lundgren, 1978-1982
Jan Wass, 1983-1984
Lars Öijer, 1985-1991
Lennart Mankert, 1992-2007
Hans Winge, 2008-2009
Gunilla Bornmalm-Jardelöw, 2010-2013
Rebecka Lasard, 2014-2016
Joakim Hökegård, 2017-2019
David Filipsson, 2020-

 

Ordförande