Medlemsregister

Behandlingen av uppgifter i medlemsregistret sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Följande uppgifter finnes
1. Namn
2. Gatuadress
3. Postnummer
4. Ort
5. Land
6. Mail
7. Mobiltelefon
8. Examensår
9. Examen
10. Titel/Yrke
11. Företag
12. Personnummer

Behöver någon uppgift ändras så sänd ett mail till kristina.sandstrom@hhga.se som inför ändringen i registret.

Tillbaka till ”Bli Medlem”.

 

Medlemsregister