30nov

ASIEN, KLIMAT OCH FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR – JOHAN ANNELL, PARTNER PÅ ASIA PERSPECTIVE OCH YIBO ZHAO, ASIENANSVARIG PÅ POWERCELL SWEDEN AB

Asien, klimat och framtidens energilösningar Johan Annell, Partner på Asia Perspective och Yibo Zhao, Asienansvarig på PowerCell Sweden AB (båda handelsalumner)

I Europa talas det dagligen om klimatkrisen, koldioxidutsläpp och förnyelsebar framtida energi från både politiker-, näringslivs- och privatkonsumenthåll. Hur ser det ut i Asien? Vilka lösningar tittar Asien på för att uppnå klimatneutralitet?

Johan Annell, partner på Asia Perspective och bosatt i Peking sedan 2019, tillsammans med Yibo Zhao, asienansvarig på PowerCell Sweden AB, ger utifrån sina perspektiv synen på hur klimat, koldioxidutsläpp och framtidens energi diskuteras bland politiker, näringsliv och privatkonsumenter i Asien.

Tid: tisdag 30/11 kl 08:30-09:30.
Plats: Eventet genomförs som ett webinar. Länk till webinariet skickas ut den 29/11. Anmälan senast 12:00 den 29/11.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN PÅ DETTA FRUKOSTMÖTE!

Anmäl dig här

Yibo Zhao, Civilekonomprogrammet med inriktning på marknadsföring, examensår 2009. Yibo flyttade till Kina direkt efter utbildningen och har arbetat både för småbolag och storbolag. Sedan 2017 har Yibo varit Försäljningsansvarig för Asien på miljöteknikbolaget PowerCell Sweden AB.

Johan Annell, Civilekonom finansiell ekonomi, examensår 2013. Började läsa kinesiska 2010 och har sedan dess varit engagerad i affärer och nätverk med Asien. Arbetar nu i det svenskgrundade konsultbolaget Asia Perspective med att hjälpa nordiska bolag med leverantörer, kunder och företagsaffärer i Asien.