Årsmöte 2023-05-25

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till årsavgift samt valnämndens förslag:.

Styrelsens förslag till årsavgiften är att den hålls oförändrad.
– Klicka här för att se >> 

LIVSKRAFT, ENTREPRENÖRSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE